Με αποφασιστικότητα των αρμοδίων θα λυθεί το πρόβλημαΤο ότι ποτέ δεν έχει επιδειχθεί ουσιαστικό ενδιαφέρον για το κυκλοφοριακό δίκτυο της Λεμεσού, ώστε να μπορεί να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και κυρίως να διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ασφάλεια οδηγών και άλλων χρηστών, δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Γι’ αυτό και βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας το πρόβλημα και μάλιστα σε μια ατέρμονη διαιώνιση.

Η αιτία του προβλήματος, πέραν της νοοτροπίας των ίδιων των πολιτών που θέλουν να βρίσκονται σε μια συνεχή μετακίνηση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο, βρίσκεται πρωτίστως στο κράτος και τις Τοπικές Αρχές που είτε δεν έχουν την ικανότητα είτε δεν θέλουν (για διαφόρους λόγους) να μελετήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια σωστή πολιτική που αφορά το οδικό δίκτυο και τις συγκοινωνίες.

Από την άλλη όμως η αιτία της ύπαρξης και διαιώνισης του προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθεί και σε κάποιους επαγγελματικούς φορείς ή ακόμα και σε μεμονωμένους πολίτες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η ικανοποίηση των δικών τους συμφερόντων λειτουργεί σαν τροχοπέδη στην προώθηση και υλοποίηση σχεδίων για δημιουργία ενός λειτουργικού οδικού δικτύου. Για παράδειγμα, ας αναλογιστούμε πόσες φορές έχουν ματαιωθεί διαπλατύνσεις και γενικότερα βελτιώσεις δρόμων ή κατασκευές διαχωριστικών νησίδων σε δρόμους στους οποίους μάλιστα σημειώνονται καθημερινά τροχαία ατυχήματα, επειδή κάποιοι επιχειρηματίες ή μια ομάδα πολιτών θεωρούν ότι θίγονται τα συμφέροντά τους και ασκώντας πιέσεις προς εκείνους τους κυβερνητικούς ή άλλους αρμόδιους φορείς, πετυχαίνουν τη ματαίωση αυτών των έργων…

Η λύση, λοιπόν, του προβλήματος βρίσκεται στην αποφασιστικότητα που απαιτείται να επιδείξουν κυβέρνηση και Τοπικές Αρχές και με βάση μελέτες και σχέδια που ήδη έχουν γίνει, να προχωρήσουν σε αναδιοργάνωση του ευρύτερου οδικού δικτύου της πόλης, θέτοντας πάνω από κάθε σκοπιμότητα το πραγματικά δημόσιο συμφέρον.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Μονοδρομήσεις, πεζόδρομοι και κατάλληλο ποδηλατικό δίκτυο, μετατροπή χώρων στάθμευσης σε πάρκα και γενικότερα, δημιουργία υποδομών που θα αποκλείουν ή θα μειώνουν στο ελάχιστο και το αναγκαίο την παρουσία αυτοκινήτων.

Μόνον, έτσι θα μπορέσει το κέντρο της πόλης να ανασάνει, να αναζωογονηθεί και να διαγραμμίσει το ρόλο που πραγματικά επιθυμούν οι ίδιοι οι πολίτες.