Μοιράζουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στις δύο πολιτείες

176
Æï ÆíÜíá °òøáéïôÜôöî, ËðïùòçåÝï ªùçëïéîöîéñî ëáé Îòçöî, áîáëïéîñîåé ôèî ïìïëìÜòöóè ôè÷ ôÛôáòôè÷ áîáóëáæéëÜ÷ ðåòéÞäïù ôïù ÆíÜíáôï÷ ºìáóéëÜ÷ °òøáéïìïçÝá÷ ôïù ¹îóôéôïàôïù °òøáéïìïçÝá÷ ôïù ¦áîåðéóôèíÝïù Jagiellonian ºòáëïâÝá÷, ¦ïìöîÝá÷, íÛóá óôá ðìáÝóéá ôïù ðòïçòÀííáôï÷ Pafos Agora Project. ªôÞøï÷ ôïù ðòïçòÀííáôï÷ åÝîáé è Ûòåùîá ôè÷ °çïòÀ÷ ôè÷ ÁÛá÷ ¦Àæïù, ðòöôåàïùóá÷ ôè÷ ºàðòïù ëáôÀ ôèî ¶ììèîéóôéëÜ ëáé ÄöíáûëÜ ðåòÝïäï.

Επικίνδυνα παιχνίδια καταγγέλλει το ΑΚΕΛ σε βάρος του Τμήματος Αρχαιοτήτων

Επικίνδυνα παιγνίδια σε βάρος του Τμήματος Αρχαιοτήτων και γενικότερα σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου καταγγέλλει το ΑΚΕΛ με χθεσινή ανακοίνωσή του, με αφορμή αναφορές ότι η κυβέρνηση μελετά σοβαρά τη μεταφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προφανώς στην κατεύθυνση υποβάθμισης της σημασίας που δίνει το κράτος στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, υποστήριξε τελευταία ότι οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα μπορούσαν να διαμοιραστούν ανάμεσα στις συνιστώσες πολιτείες και να μην υπάγονται στην κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι οι αρμοδιότητες και η ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων τέθηκαν υπό την ευθύνη του κράτους ήδη από το 1935, με τον Νόμο περί Αρχαιοτήτων που αποφάσισε τότε η αποικιακή διοίκηση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την ίδρυσή της το 1960, στον δικό της περί Αρχαιοτήτων Νόμο υιοθέτησε τη βασική αρχή ότι οι αρμοδιότητες και η ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων ανήκει στο κράτος και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Με δεδομένο ότι από το 1960 η Παιδεία δεν είναι ενιαία για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά διαμοιράζεται ανάμεσα στις δύο κοινότητες, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επιβίωση της Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας οι αρχαιότητες να παραμείνουν υπό την ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Οι κυβερνώντες, που επί δεκαετίες καλλιέργησαν εθνικά ιδεολογήματα που επικαλούνταν την ιστορία και τον μακραίωνο πολιτισμό της Κύπρου, δεν διστάζουν να διαμοιράσουν την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στις δύο συνιστώσες πολιτείες», υπογραμμίζει το ΑΚΕΛ.