Μπαλάκι ανευθυνότητας η ηχορύπανση ανάµεσα στους αρµόδιους φορείςΑνεφάρµοστη η νοµοθεσία του 2016 µε συνέπειες σε βάρος όλων

∆εν υπάρχουν λύσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος της ηχορύπανσης από τα κέντρα αναψυχής, ώστε να µπορεί να αντιµετωπιστεί άµεσα το ζήτηµα. Την ίδια ώρα κανένας αρµόδιος δεν αναλαµβάνει την ευθύνη. Όπως αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, οι αρµόδιες υπηρεσίες δηλώνουν αδυναµία να εφαρµόσουν τον νόµο του 2016, αφού δεν έχουν τα µέσα που απαιτούνται για την καταγραφή των ανώτατων ορίων θορύβου και την άσκηση ποινικής δίωξης.

«Ο νόµος του 2016 είναι ανεφάρµοστος» δήλωσε ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, σηµειώνοντας ότι δεν υπήρξε φορέας ελέγχου ούτε µελέτες για κάθε κέντρο αναψυχής και τοποθέτηση µετρητών ήχου, ενώ πάσχει και το θέµα επιβολής του νόµου. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο έχει ετοιµάσει νοµοσχέδιο µε τροπολογίες που επιλύουν σε µεγάλο βαθµό κάποια θέµατα και περιλαµβάνει τρία επίπεδα αδειοδότησης. Ωστόσο, βρίσκεται εδώ και τρεις µήνες για νοµοτεχνικό έλεγχο στη Νοµική Υπηρεσία, ενώ φαίνεται να µην µπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σύντοµα.

Επιπρόσθετα ο κ. Πετρίδης σηµείωσε πως το νοµοσχέδιο προνοεί την εφαρµογή του νόµου από το Υπουργείο Τουρισµού. Από την πλευρά του ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο για να εφαρµοστεί ο νόµος αυτή την καλοκαιρινή σεζόν και πρέπει να εξεταστεί πρακτικά πώς θα λυθεί το πρόβληµα για φέτος. Όπως είπε, το µόνο που µπορεί να γίνει είναι η εφαρµογή του ποινικού κώδικα µε κάποιες αλλαγές από την Αστυνοµία, η οποία ωστόσο έχει κάποια προβλήµατα στελέχωσης.

Για το λόγο αυτό ζήτησε να υπάρξει συνυπευθυνότητα και µε τους τοπικούς φορείς. Ο Βοηθός Αρχηγός της Αστυνοµίας Χριστάκης Μαυρής ανέφερε ότι θα πρέπει κάποια καθήκοντα να αποδεσµευτούν από την Αστυνοµία και να τα αναλάβουν οι τοπικές Αρχές για να µείνει η Αστυνοµία στα καθαρά ανακριτικά καθήκοντα και την καταπολέµηση του σοβαρού εγκλήµατος.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Επιτροπής Ελένη Μαύρου ανέφερε ότι έχουµε ένα νόµο ο οποίος δεν εφαρµόζεται και οι αρµόδιοι ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον, ενώ στο µεταξύ επηρεάζεται ο τουρισµός και η ποιότητα ζωής όλων µας. Σχετικά µε τις λύσεις που δόθηκαν, υπέδειξε ότι δεν απαντούν στο πρόβληµα, αλλά µας παίρνουν πίσω στο παρελθόν όπου και πάλι υπήρχε αδράνεια και έλλειψη αποφασιστικότητας για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα.

∆εν µπορεί να ασκήσει το ρόλο της ούτε η Επιτροπή Παραλιών

Άλλο ένα ζήτηµα το οποίο χρήζει συνολικής εξέτασης είναι εφαρµογή του περί προστασίας της Παραλίας Νόµου. Η Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε θέµατα που αφορούν τα κρεβατάκια, τα θαλάσσια σπορ, τις επιχειρήσεις και τους δήµους καθώς και όλα τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των παραλιών.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών (ΚΕΠ) «η επιτροπή µε τον τρόπο που λειτουργεί δεν µπορεί να ασκήσει το ρόλο της αφού δεν εργοδοτεί ούτε έναν υπάλληλο». Ο ΥΠΕΣ είπε πως η ΚΕΠ είναι ένας αναχρονιστικός θεσµός, οι αρµοδιότητες του οποίου πρέπει να µεταφερθούν στο Υφυπουργείο Τουρισµού.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.