Μπαξίσι 56 εκατ. ευρώ στην Εκκλησία

300

Η επιδότηση για ιερείς της υπαίθρου θα πηγαίνει πλέον στην Αρχιεπισκοπή

Μπαξίσι 56 εκατ. ευρώ δίνει η κυβέρνηση στην Εκκλησία, µέσα από νέο νοµοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή λίγες µόνο µέρες πριν από τις ευρωεκλογές.

Το νοµοσχέδιο αλλάζει την πρακτική η οποία ακολουθείται από το 1971 (µε βάση απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου επί Προεδρίας Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ’) µέχρι σήµερα, όσον αφορά την κρατική επιδότηση για τη µισθοδοσία των ιερέων οι οποίοι λειτουργούν σε ναούς της υπαίθρου.

Τι ισχύει σήµερα

Με το υφιστάµενο καθεστώς, το κράτος επιδοτεί απευθείας τον κάθε ιερέα της υπαίθρου µε ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της αρχικής κλίµακας Α5 στο δηµόσιο (681,86 ευρώ το µήνα) και από εκεί και πέρα η Εκκλησία αναλαµβάνει να συµπληρώνει τον µισθό του µε βάση τα δικά της κριτήρια. Το 2018 η κρατική επιδότηση για τον πιο πάνω σκοπό ανήλθε στα 6,3 εκατ. ευρώ.
Τι αλλάζει µε το νοµοσχέδιο

Με το νέο νοµοσχέδιο το ποσό της κρατικής επιδότησης, αντί στους ιερείς, θα πηγαίνει πλέον σε Ταµείο της Αρχιεπισκοπής («Φορέα Μισθοδοσίας του Εφηµεριακού Κλήρου του Κεντρικού Εκκλησιαστικού Ταµείου της Ιεράς Συνόδου της Αγιοτάτης Εκκλησίας της Κύπρου»), η οποία µε τη σειρά της θα αναλάβει τη µισθοδοσία των ιερέων «µε βάση τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Προνοείται επίσης αύξηση του αριθµού των ιερέων για τους οποίους θα καταβάλλεται κρατική επιδότηση από 722 που ανέρχεται σήµερα σε 760 για την περίοδο 2019-2020, 800 για την περίοδο 2021 – 2023 και 850 για την περίοδο 2024 – 2025.
Ακόµη, προνοείται ότι από το 2026 και έπειτα ο αριθµός των ιερέων για τους οποίους θα καταβάλλεται κρατική επιδότηση θα αυξάνεται κατά 0,5% κάθε έτος.

Το ύψος της επιδότησης ανά έτος

Από το 2018 – 2025 το κράτος θα καταβάλλει ως επιδότηση για τη µισθοδοσία των ιερέων οι οποίοι λειτουργούν σε ναούς της υπαίθρου ποσό ύψους 56 εκατ. ευρώ (συν τις ενδεχόµενες αναπροσαρµογές της κλίµακας Α5, λόγω προσαυξήσεων, ΑΤΑ, επιστροφής αποκοπών κτλ).

Συγκεκριµένα, το κράτος έδωσε ήδη 6,3 εκατ. ευρώ για το 2018, ενώ την περίοδο 2019 – 2020 θα καταβάλει στο πιο πάνω ταµείο της Αρχιεπισκοπής 13,4 εκατ. ευρώ (6,7 εκατ. ευρώ ανά έτος), την περίοδο 2021 – 2022 θα καταβάλει 21,3 εκατ. ευρώ (7,1 εκατ. ευρώ ανά έτος) και την περίοδο 2024 – 2025 θα καταβάλει 15 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ ανά έτος).

Μεταβιβάζεται γη 81,3 εκατ. ευρώ

Εν τω µεταξύ, µε βάση σηµείωµα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, η Εκκλησία θα µεταβιβάσει στο κράτος ακίνητα αξίας 81,3 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας εν µέρει τη συµφωνία του 1971. Συγκεκριµένα, το 1971 το κράτος συµφώνησε µε την Εκκλησία να επιδοτεί τους µισθούς των ιερέων της υπαίθρου µε ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της κλίµακας Α5, λαµβάνοντας ως αντάλλαγµα περίπου 15.000 στρέµµατα.

Ωστόσο το δεύτερο σκέλος της συµφωνίας δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Μάλιστα το 1974 µε την τουρκική εισβολή το 73% των πιο πάνω ακινήτων βρέθηκαν στα κατεχόµενα. Σύµφωνα µε το σηµείωµα, η Εκκλησία θα µεταβιβάσει στο κράτος την περιουσία στις ελεύθερες περιοχές (η οποία εκτιµήθηκε το 2010 στα 81,3 εκατ. ευρώ), ενώ η περιουσία στις κατεχόµενες περιοχές (η οποία εκτιµήθηκε το 2009 στα 125,2 εκατ. ευρώ) θα παραµείνει επί του παρόντος στην ιδιοκτησία της Εκκλησίας. Για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται, δόθηκε εντολή στο Κτηµατολόγιο και το Γενικό Λογιστήριο να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

8,2 εκατ. ευρώ επιπρόσθετα υπό µορφή επιστροφής ΦΠΑ

Το «µπαξίσι» των 56 εκατ. ευρώ είναι επιπρόσθετο του κονδυλίου το οποίο λαµβάνει κάθε χρόνο η Εκκλησία από το κράτος, υπό τη µορφή της επιστροφής Φ.Π.Α. για την ανέγερση και συντήρηση ναών και ακινήτων που βρίσκονται στον περίβολο του ναού και χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση θρησκευτικού έργου. Σηµειώνεται ότι, µε βάση στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου τα τελευταία οκτώ χρόνια (2012 – 2018), το κράτος έδωσε στην Εκκλησία συνολικά 8,2 εκατ. ευρώ, υπό τη µορφή της επιστροφής Φ.Π.Α. για την ανέγερση και συντήρηση ναών και ακινήτων.

Μάλιστα το 2018 το κράτος έδωσε 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2019 υπάρχει πρόνοια στον Προϋπολογισµό για επιστροφές Φ.Π.Α. συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ (στο ποσό περιλαµβάνονται και άλλοι οργανισµοί πέρα από την Εκκλησία της Κύπρου, όπως χορηγίες προς διεθνείς και άλλους οργανισµούς καθώς και επιστροφές του Φ.Π.Α. στις εκκλησίες των Μαρωνιτών, Αρµενίων και Λατίνων που βρίσκονται στην Κύπρο). Επίσης, στον Προϋπολογισµό υπάρχει πρόνοια για οικονοµική ενίσχυση ορθόδοξων εκκλησιών και µονών στο εξωτερικό, ύψους 30 χιλ. ευρώ.

Η συµφωνία του 1971 απασχόλησε πολλές φορές τη Βουλή, αφού τα δεδοµένα έχουν αλλάξει άρδην από τότε. Για παράδειγµα υπάρχουν περιοχές οι οποίες τότε ήταν αγροτικές και σήµερα είναι µεγάλοι δήµοι (π.χ. Στροβόλου, Λακατάµειας, Λατσιών, Αγλαντζιάς, Μέσα Γειτονιάς), αλλά συνεχίζουν να θεωρούνται ως ύπαιθρος, για σκοπούς επιδότησης.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.