Να δράσουµε οργανωµένα και στοχευµένα

41
Cyprus' Minister of Finance Harris Georgiades pauses during an interview with AFP at the Ministry of Finance on March 12, 2015 in the capital Nicosia. Cyprus will not need all of the 10-billion-euro bailout it received in 2013 as its economy recovers faster than expected, the country's finance minister has told AFP. "(The economy) is much better, but I'm not saying that it is good," Georgiades said ahead of the second anniversary of the "unprecedented crisis" that shook Eurozone and left the Mediterranean island teetering on the brink of bankruptcy. AFP PHOTO / MARIA CHRISTODOULOU (Photo credit should read MARIA CHRISTODOULOU/AFP/Getty Images)

Του Γιάννη Κακαρή

Συγκροτηµένα και µε πλήρη προσήλωση προχώρησε στη διάλυση του Συνεργατισµού η κυβέρνηση, πετυχαίνοντας ένα χρόνιο στόχο του τραπεζικού κεφαλαίου. Ο Συνεργατισµός δηµιουργήθηκε για να προστατεύσει τον εργαζόµενο και κύρια τον αγρότη από τους τοκογλύφους της εποχής. Εποµένως έπρεπε να βγει από τη µέση, ώστε να αυξηθεί η πίτα για τις εµπορικές τράπεζες και να µπορούν να ξεζουµίζουν ανεξέλεγκτα όποιο τους έχει ανάγκη. Μέσα από το πόρισµα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισµό τεκµηριώνεται ότι το έγκληµα σχεδιάστηκε πριν τις προεδρικές του 2018, µε την κυβέρνηση να παραπλανά τα κόµµατα και την κοινωνία ολόκληρη. Παρά τις προειδοποιήσεις της ∆ιοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας προς τον Υπουργό Οικονοµικών, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιµη να προχωρήσει στη λήψη αυστηρών εποπτικών µέτρων, ο Υπουργός Οικονοµικών δεν έπραξε κάτι ώστε να αποφευχθεί, µε αποτέλεσµα στις 14 ∆εκεµβρίου 2017 το Εποπτικό Συµβούλιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού να αποφασίσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Σύµφωνα µε το πόρισµα, η ΚΤ όταν είδε τις παραµέτρους τις οποίες θα χρησιµοποιούσε η ΕΚΤ στον επιτόπιο έλεγχο, εξέφρασε την άποψη ότι ήταν υπερβολικές. Μάλιστα η Οµάδα απάντησε ότι «θα µπορούσε να επανεξετάσει το θέµα αν υπήρχαν άµεσα θετικές εξελίξεις σε σχέση µε νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις εκποιήσεις, καθώς και για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, που θα διευκόλυνε την εξυπηρέτηση οικιστικών δανείων». «∆υστυχώς», όπως αναφέρεται στο πόρισµα της Ερευνητικής Επιτροπής, «κατά την περίοδο µέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου δεν υπήρχαν θετικές εξελίξεις στα πιο πάνω θέµατα, µε αποτέλεσµα η εποπτική οµάδα να υιοθετήσει τις πιο αυστηρές παραδοχές». Αυτά και άλλα πολλά στοιχεία που περιέχονται στο πόρισµα, και αναδηµοσιεύονται στο σηµερινό φύλλο της εφηµερίδας µας, αποδεικνύουν το καλοσχεδιασµένο έγκληµα.

Παρά την προσπάθεια να αποποιηθεί τις ευθύνες της η κυβέρνηση και να πέσει στα µαλακά το πόρισµα της επιτροπής, από ό,τι φαίνεται δεν τα έχει καταφέρει, καθώς, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της «Σηµερινής», το 85% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η καθυστέρηση στο χειρισµό των προβληµάτων του Συνεργατισµού εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιµότητες και το 73% θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονοµικών. Επιπρόσθετα, σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων (96%) απάντησε θετικά κατά πόσο πρέπει να καταλογιστούν ποινικές ευθύνες. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί γεγονός ότι το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να ξαναδηµιουργηθεί. Γι’ αυτό χρέος όλων µας, που πιστεύουµε στη συνεργατική ιδέα, να παλέψουµε στοχευµένα και οργανωµένα για την επαναφορά της. Ως πρώτο βήµα είναι η διατήρηση και επέκταση του εµπορικού τοµέα, ώστε µετέπειτα να µπορέσουµε να ξαναδηµιουργήσουµε τον πιστωτικό τοµέα.

 

Μας έχεις Like στο Facebook ;