Να το καταλάβουν! Να καταλήξουν σε συµφωνία

29
Secretary General Antonio Guterres meeting with Greek Community leader H. E. Nicos Anastasiades and Turkish Community leader H.E. Mustafa Akinci. The Secretary General read statement after the meeting.

Του Νεόφυτου Νεοφύτου

Ηχηρά πολιτικά µηνύµατα έστειλε ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ στους δύο ηγέτες, τους οποίους θα συναντήσει σύντοµα για να συζητήσει µαζί τους τούς όρους αναφοράς για επανέναρξη των συνοµιλιών. Εκείνοι που θα κωφεύσουν στις εκκλήσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ, είτε αυτός είναι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είτε είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μ. Ακιντζί, θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους.

Ο κ. Γκουτέρες παρουσιάζεται αποφασισµένος να δώσει ακόµη µια ευκαιρία στους δύο ηγέτες να συµφωνήσουν στους όρους αναφοράς και να επαναρχίσουν ουσιαστικές συνοµιλίες. Ευκαιρία την οποία θα πρέπει να αδράξουν τώρα, διαφορετικά θα παραµείνει το παρατεταµένο αδιέξοδο και κενό, κάτι που είναι προς όφελος της Τουρκίας, αφού θα προωθεί ανενόχλητη νέα τετελεσµένα που οδηγούν στην οριστική διχοτόµηση.

∆εν µπορούσε να είναι περισσότερο ξεκάθαρος ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, κ. Γκουτέρες. Οι δύο ηγέτες, είπε, θα πρέπει τουλάχιστον να καταλήξουν ταχέως σε συµφωνία για τους όρους αναφοράς, διευκρινίζοντας προς όλες τις πλευρές ότι η συµφωνία αυτή «θα είναι στη βάση του έργου που έγινε κυρίως στο Κραν Μοντανά». Ούτε νέες ιδέες και αποκλίσεις από τα συµφωνηθέντα, ούτε αλλαγή της βάσης της λύσης και αναζήτηση λύσεων, είτε συνοµοσπονδίας είτε δύο κρατών.

Οι όροι αναφοράς θα πρέπει να στηρίζονται στη βάση της λύσης ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται στις αποφάσεις και στα ψηφίσµατα του ΟΗΕ και διευκρινίζεται περαιτέρω µέσα από τις συγκλίσεις, καθώς και στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες. «Αυτή τη φορά», προσθέτει στο µήνυµά του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, «θα είναι διαφορετικές οι διαπραγµατεύσεις απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Προφανώς ο κ. Γκουτέρες εννοεί ότι δεν θα ανεχθεί επικοινωνιακά παιχνίδια για αλληλοεπίρριψη ευθυνών, αλλά θα ζητήσει από όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές να δεσµευτούν µε τους όρους αναφοράς και να διεξαγάγουν ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις µε χρονικό ορίζοντα.

Στόχος να ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα το συντοµότερο δυνατό, να υπάρξει είτε κατάληξη είτε αδιέξοδο, αναλαµβάνοντας βέβαια η κάθε πλευρά και το δικό της µερίδιο ευθύνης. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ εξέφρασε τέλος τη δική του εκτίµηση και πεποίθηση ότι «υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να καταλάβουν τα µέρη ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συµφωνία, τουλάχιστον στους όρους αναφοράς». Μπορούν να το αντιληφθούν και να προχωρήσουν ή δεν θέλουν και θα οδηγήσουν τη διαδικασία σε αδιέξοδο;