Νταβατζής επιχειρηματιών και πολυεθνικών το κράτοςΤου Τάσου Περδίου

Κόλαφος για την κυβέρνηση η ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για βιομηχανικά οικόπεδα και εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων στην Αραδίππου.

Ρόλο προαγωγού των συμφερόντων πολυεθνικών εταιρειών και επιχειρηματιών ενάντια στο δημόσιο συμφέρον διαδραμάτισαν το κράτος και η κυβέρνηση στην περίπτωση της παραχώρησης κυβερνητικών βιομηχανικών οικοπέδων στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου σε δύο εταιρείες παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στη βιομηχανία υδρογονανθράκων.

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, για την ενοικίαση των εγκαταστάσεων στην Αραδίππου το κράτος όχι μόνο απέτυχε να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον, αλλά μέσα από τη διαδικασία ενοικίασης και υπενοικίασης των κυβερνητικών βιομηχανικών οικοπέδων επέτρεψε σε ιδιώτες να λειτουργήσουν ως κτηματομεσίτες και να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του δημοσίου.

Η έκθεση, την οποία αποκαλύπτουμε σήμερα, είναι ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017 και ελέγχει τις ενέργειες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην παραχώρηση των κρατικών βιομηχανικών οικοπέδων στις εταιρείες Halliburton και Schlumberger.

Στην κατάληξή του ο Γενικός Ελεγκτής καταπιάνεται ξανά με τη γενική πολιτική ενοικίασης κυβερνητικών βιομηχανικών οικοπέδων από το κράτος, καταγγέλλοντας μια απαράδεκτη και σκανδαλώδη κατάσταση μέσα από την οποία πλουτίζουν ιδιώτες εις βάρος του δημοσίου.

Ονομαστικό ενοίκιο 1,71 ευρώ το χρόνο

Στην περίπτωση των δύο αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών, όπως αποκαλύπτει ο Γενικός Ελεγκτής, η Halliburton και η Schlumberger βρέθηκαν να υπενοικιάζουν κυβερνητικά βιομηχανικά οικόπεδα, τα οποία παραχωρήθηκαν αρχικώς σε άλλες εταιρείες με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και πλήρη επιχορήγηση από το κράτος.

Οι εταιρείες αυτές ενοικίασαν τα οικόπεδα με ονομαστικό ενοίκιο 1,71 ευρώ το χρόνο για τα πρώτα πέντε χρόνια, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από κρατική χορηγία. Το κράτος, δηλαδή, στην ουσία χάρισε για μια περίοδο κρατική περιουσία με το αιτιολογικό της ανάπτυξης της βιομηχανίας, ωστόσο, στην πορεία, αυτή η περιουσία βρέθηκε στα χέρια άλλων εταιρειών με τους αρχικούς ενοικιαστές να κερδοσκοπούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος χωρίς να υλοποιούν τις δραστηριότητες για τις οποίες τους είχαν παραχωρηθεί τα οικόπεδα.

Στην περίπτωση της Halliburton, τα βιομηχανικά οικόπεδα παραχωρήθηκαν αρχικώς στην εταιρεία Jeropulos Maritime Co Ltd για δημιουργία μονάδας εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Η μίσθωση έγινε τον Δεκέμβριο του 2008 με ετήσιο ενοίκιο 12.413 ευρώ αλλά με ονομαστικό ενοίκιο 1,71 ευρώ για τα πέντε πρώτα χρόνια της σύμβασης και κάλυψη του υπόλοιπου από το κράτος.

Έξι χρόνια μετά -και ενώ η εταιρεία δεν υλοποίησε την ανάπτυξη για την οποία εξασφάλισε κρατική περιουσία- ζήτησε μεταβίβαση της σύμβασης στην εταιρεία Logistico Park Ltd, κάτι που ενέκρινε το αρμόδιο υπουργείο. Η Logistico στη συνέχεια υπενοικίασε τα οικόπεδα στη Halliburton Meditterranean Ltd.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο βρέθηκαν στην κατοχή της Halliburton και άλλα κυβερνητικά βιομηχανικά οικόπεδα από την εταιρεία Α. Μ. FORMA 3D LTD, η οποία, ενώ πήρε κρατική περιουσία για να αναπτύξει μονάδα κατασκευής αρχιτεκτονικών μοντέλων, κατέληξε να υπενοικιάζει τα βιομηχανικά τεμάχια στη Halliburton μέσω της Logistico Park, παρόλον ότι ποτέ δεν υλοποίησε τη βιομηχανία για την οποία πήρε εξαρχής την κρατική περιουσία.

Όπως προκύπτει συνεπώς από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, δύο εταιρείες, οι οποίες εξασφάλισαν κρατική περιουσία με συμφωνία για συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα και με κρατική ενίσχυση μέσω απαλλαγής καταβολής ενοικίου για 5 χρόνια, παρότι αθέτησαν τη συμφωνία και δεν υλοποίησαν τις αναπτύξεις, υπενοικίασαν την κρατική περιουσία με τη σύμφωνο γνώμη του κράτους.

Συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Γενικός Ελεγκτής παραπέμπει μάλιστα σε δημοσιεύματα για συναντήσεις που είχε η Halliburton Mediterranean Ltd με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο ενημέρωσε για τις προθέσεις της για δημιουργία εφοδιαστικής βάσης για τη βιομηχανία υδρογονανθράκων στην Αραδίππου.

Πέραν από το σκανδαλώδες των υπενοικιάσεων, όμως, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι και η αδειοδότηση των δύο αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών έγινε με παράνομες μεθόδους, όπως επεσήμανε σε έκθεσή της και η Επίτροπος Διοικήσεως. Η μεγαλύτερη παρανομία είναι ότι εγκαταστάθηκαν αναπτύξεις βαριάς βιομηχανίας σε βιομηχανική περιοχή ελαφριάς βιομηχανίας.

Παρομοίως αμφιλεγόμενες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν και στην εγκατάσταση της Schlumberger στην Αραδίππου. Αρχικώς τα βιομηχανικά οικόπεδα παραχωρήθηκαν στην εταιρεία Geisel Ltd για σκοπούς δημιουργίας μονάδας φωτοβολταϊκών. Η συμφωνία υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2009 και προέβλεπε ετήσιο ενοίκιο 25.964 ευρώ αλλά με απαλλαγή καταβολής ενοικίου για τα πρώτα πέντε χρόνια, όταν και πάλι ορίστηκε ονομαστικό ενοίκιο 1,71 ευρώ το χρόνο.

Πέντε χρόνια μετά όμως -και μολονότι δεν υλοποίησε την ανάπτυξη για την οποία ενοικίασε τα κρατικά οικόπεδα- η εταιρεία βρέθηκε να υπενοικιάζει τα οικόπεδα στη Schlumberger με τη σύμφωνο γνώμη της κυβέρνησης.

Αποτυχία αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας

Έχοντας μελετήσει τους φακέλους των δύο περιπτώσεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία κατέληξε σε ένα συμπέρασμα: Ότι αποτελούν παραδείγματα της διαχρονικής αποτυχίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να αξιοποιήσει κατάλληλα την κρατική περιουσία στις βιομηχανικές περιοχές, αφού αυτή θα έπρεπε να παραχωρείται για σκοπούς ενίσχυσης της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Αντ΄ αυτού, όπως τονίζει ο Γενικός Ελεγκτής, κάποιοι την ενοικιάζουν σε χαμηλή τιμή και, ενεργώντας ως κτηματομεσίτες, κερδοσκοπούν εις βάρος του δημοσίου. «Στην προκειμένη περίπτωση, κακώς πιστεύουμε επιτράπηκε η μεταβίβαση από τους αρχικούς ενοικιαστές στην εταιρεία Logistico Park Ltd, η αλλαγή χρήσης και η εκ μέρους της υπεκμίσθωση προς την εταιρεία Halliburton Mediterranean Ltd, ειδικά χωρίς να διασφαλιστεί η αύξηση του ενοικίου που θα λαμβάνει το κράτος», τονίζεται στην έκθεση.

Το ίδιο ακριβώς συμπέρασμα καταγράφεται και για τη μεταβίβαση της κρατικής περιουσίας από την Geisel στη Schlumberger.

Όργιο κερδοσκοπίας σε βάρος του κράτους με πλάτες του κράτους!

Όπως προαναφέραμε, στην ειδική έκθεση ο Γενικός Ελεγκτής κάνει και γενικό σχολιασμό της πολιτικής ενοικίασης βιομηχανικών τεμαχίων από το κράτος, κάνοντας λόγο για σκανδαλώδη πρακτική του κράτους ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες τα βιομηχανικά οικόπεδα, τα οποία ενοικιάζονται για πολύ μικρά ποσά, υπενοικιάζονται πίσω στο κράτος για πολλαπλάσια ποσά.

Επί τούτου παραθέτει ορισμένα εξωφρενικά παραδείγματα κατά τα οποία ιδιώτες ενοικίασαν από το κράτος βιομηχανικά οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια υπενοικίασαν πίσω στο κράτος έναντι εικοσαπλάσιου ενοικίου!

  1. Βιομηχανική περιοχή Στροβόλου- Ετήσιο ενοίκιο μίσθωσης 6.660 ευρώ. Υπεκμίσθωση στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες με ετήσιο ενοίκιο υπεκμίσθωσης 135.000 ευρώ.
  2. Βιομηχανική περιοχή Λάρνακας- Ετήσιο ενοίκιο 1.581 ευρώ. Υπεκμίσθωση στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με ετήσιο ενοίκιο υπεκμίσθωσης 57.600 ευρώ.
  3. Βιομηχανική περιοχή Λάρνακας – Ετήσιο ενοίκιο μίσθωσης 2.751 ευρώ. Υπεκμίσθωση στο Τμήμα Δημοσίων Έργων με ετήσιο ενοίκιο υπεκμίσθωσης 29.400 ευρώ.
  4. Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού – Ετήσιο ενοίκιο μίσθωσης 2.980 ευρώ. Υπεκμίσθωση στο Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών με ετήσιο ενοίκιο υπεκμίσθωσης 66.000 ευρώ.

«Η Υπηρεσία μας θεωρεί σκανδαλώδες το κράτος να παραχωρεί γη έναντι χαμηλού ενοικίου με στόχο την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ο μισθωτής να την υπενοικιάζει -και δη σε κυβερνητικά τμήματα- εισπράττοντας πολλαπλάσιο ενοίκιο από αυτό που ο ίδιος καταβάλλει, χωρίς μάλιστα να εξυπηρετείται ο αρχικός σκοπός λειτουργίας των βιομηχανικών περιοχών», τονίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Ειδικά για τις δύο περιπτώσεις που εξετάστηκαν στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, υπογραμμίζεται ότι το δημόσιο συμφέρον δεν διασφαλίστηκε επαρκώς και ότι επιτράπηκε για ακόμη μια φορά σε ιδιώτες, που υποτίθεται ήθελαν τη γη για βιομηχανική ανάπτυξη, να κερδοσκοπήσουν ενεργώντας ως κτηματομεσίτες.

 

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.