Ο κ. Ακιντζί ρίχνει το γάντι. Θα το σηκώσει ο Πρόεδρος;

82

Tης Νίκης Κουλέρμου

Τη γνήσια βούλησή του για επανέναρξη των συνοµιλιών από ‘κεί που έµειναν στο Κραν Μοντανά αποδεικνύει µε την τελευταία παρέµβασή του ο Τ/κύπριος ηγέτης. Με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, µάλιστα, που ο Πρόεδρος ούτε και προχθές κατάφερε να διατυπώσει µετά από τη συνεδρία του Άτυπου Συµβουλίου Αρχηγών.
Ο κ. Ακιντζί καλεί τον ΓΓ του ΟΗΕ να συγκαλέσει «πενταµερή άτυπη συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να επιβεβαιωθεί εάν όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν τον ίδιο στόχο. Προτείνει στη συνάντηση αυτή να υπάρχει και εκπροσώπηση από την ΕΕ, όπως έγινε στο παρελθόν».

∆ηλαδή µια διάσκεψη, ανάλογη εκείνης του Κραν Μοντανά. Αν λοιπόν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εννοεί αυτά που διακήρυσσε µέχρι τώρα για συνέχιση των συνοµιλιών από ‘κεί που έµειναν στο Κραν Μοντανά, ιδού η Ρόδος. Υπάρχει το συµφωνηµένο πλαίσιο λύσης, βάσει των ψηφισµάτων του ΟΗΕ για λύση ∆ιζωνικής, ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας, υπάρχει το Πλαίσιο Γκουτέρες, όπως κατατέθηκε στο Κραν Μοντανά και υπάρχουν οι συγκλίσεις που ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί στις εκθέσεις του να διαφυλαχθούν. Ιδού η Ρόδος λοιπόν.

Ακριβώς, ανάµεσα στις συγκλίσεις που πρέπει να διαφυλαχθούν είναι και οι συγκλίσεις που αφορούν στην οµοσπονδιακή αρµοδιότητα για τους υδρογονάνθρακες και το διαµοιρασµό των εσόδων από τους φυσικούς πόρους. Εδώ «δένει το γλυκό» που αφορά και στην απαίτηση του κ. Ακιντζί για συνδιαχείριση του µεγάλου ζητήµατος των υδρογονανθράκων. Άρα, η πρόσκληση Ακιντζί είναι µια πρόσκληση και προς τον κ. Αναστασιάδη να συγχρωτιστούν και να συγχρονιστούν οι δύο ηγέτες και να αποδείξουν, όπως ζητούσε από την αρχή ο κ. Γκουτέρες, την ειλικρινή τους βούληση και επιθυµία για συνέχιση των συνοµιλιών από ‘κεί που έµειναν.

Σε τέτοια περίπτωση ούτε η κα Λουτ θα χρειαστεί για να συµφωνηθούν όροι αναφοράς! Τα συµφωνηθέντα µέχρι και το Κραν Μοντανά είναι το σηµείο συνέχισης των συνοµιλιών.
Η στρεψοδικία που σηµειώθηκε έκτοτε στις εκατέρωθεν θέσεις είτε για την πολιτική ισότητα, είτε στο εδαφικό, είτε σε οποιαδήποτε άλλα θέµατα, πρέπει να αρθεί για να οµαλοποιηθεί η συνέχεια προς επανάληψη των συνοµιλιών και µε στόχο τη θετική κατάληξη.

Σ’ αυτή την εξίσωση δεν µπορεί βέβαια να απουσιάζει η Τουρκία. Και η πρόσκληση Ακιντζί αφορά και την Τουρκία, όχι µόνο γιατί µιλά ξεκάθαρα για λύση ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας, αλλά και γιατί γυρίζει την πλάτη στην επιδίωξη της Τουρκίας και των εθνικιστικών δυνάµεων της τ/κ κοινότητας για λύση δύο κρατών. Όλοι να ξεκαθαρίσουν τι θέλουν επιτέλους!

Ιδού, λοιπόν, η Ρόδος κύριε Πρόεδρε. Σήκωσε το γάντι που έριξε ο κ. Ακιντζί. ∆ιαφορετικά δεν θα µπορέσετε να θέσετε την Τουρκία προ των ευθυνών της, ούτε και θα πείσετε τη διεθνή κοινότητα ή όσους επιθυµούν λύση αρχών ότι γνήσια επιδιώκετε λύση ∆∆Ο, όπως είναι συµφωνηµένο εδώ και δεκαετίες.