Ο θεσμός των αποσπάσεων έχει μετατραπεί σε θεσμό ρουσφετιούΑπό την κρίση στην εκπαίδευση αναδεικνύονται και παρεμφερή προβλήματα. Στις συζητήσεις διαφάνηκε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Είναι δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι είτε έχουν μετακινηθεί εκτός σχολείων είτε είναι εντός των σχολείων, αλλά δεν ασχολούνται με το εκπαιδευτικό έργο.

Το θέμα των αποσπάσεων είναι σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά γενικότερα στο χώρο της δημόσιας και ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας. Ο θεσμός των αποσπάσεων έχει μετατραπεί σε θεσμό ρουσφετιού. Μετακινούνται λειτουργοί της δημόσιας υπηρεσίας όχι για να προσφέρουν τις εξειδικευμένες τους γνώσεις, αλλά για να βολευτούν σε διάφορα γραφεία.

Είδαμε γυμναστές εκπαιδευτικούς να μετακινούνται στο Προεδρικό. Είδαμε μάχιμους ιατρούς να ασκούν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα εκτός από την ιατρική. Μηχανολόγοι και τεχνικοί ασκούν καθήκοντα γραφέα. Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι μετακινήθηκαν και ασκούν καθήκοντα ειδικών συμβούλων υπουργών ή καλύτερα είναι υπεύθυνοι για τις πελατειακές σχέσεις του κυβερνώντος κόμματος με τους πολίτες.

Όταν μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης υπάρχουν περίπου 300 αποσπάσεις, δηλαδή 300 εκπαιδευτικοί που έπρεπε να είναι μάχιμοι στην έδρα είναι καταχωνιασμένοι σε διάφορα γραφεία και υπηρεσίες, τότε αντιλαμβάνεστε, κατά αναλογία, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα.

Με τις αποσπάσεις δημιουργείται ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα. Όλοι αυτοί προσλήφθηκαν στη δημόσια υπηρεσία στη βάση συγκεκριμένων σχεδίων υπηρεσίας για να ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα. Από τη στιγμή, όμως, που μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα, δεν ασκούν καθήκοντα σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας τους, ενώ την ίδια στιγμή αξιολογούνται και παίρνουν προαγωγές. Δηλαδή, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υπηρετεί στο Προεδρικό, αλλά να πάρει προαγωγή και να γίνει και επιθεωρητής. Αλήθεια, με ποια αντικειμενικά κριτήρια γίνονται οι ετήσιες αξιολογήσεις αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν αποσπαστεί για λίγες εβδομάδες ή μήνες, αλλά μιλάμε για απόσπαση «μόνιμης προσωρινότητας»; Επίσης με τις αποσπάσεις, πέραν του ότι στερούν θέσεις στα τμήματα στα οποία προσλήφθηκαν, καλύπτουν τις ανάγκες άλλων τμημάτων όπου μπορούσε να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό.

Δυστυχώς συντηρείται η στρέβλωση των αποσπάσεων για να βολεύονται οι ημέτεροι.