Οι Κύπριοι δεν εµπιστεύονται τους θεσµούς πάταξης της διαφθοράςΤου Νεόφυτου Νεοφύτου

Σηµαντικά ευρήµατα βγαίνουν µέσα από την καταγραφή του τελευταίου Ευρωβαρόµετρου σε ό,τι αφορά τη διαφθορά στην κυπριακή κοινωνία. Οι Κύπριοι, ενώ σε µεγάλο αριθµό δηλώνουν ότι δεν συµµετείχαν ή συµµετέχουν σε φαινόµενα διαφθοράς, την ίδια στιγµή εξίσου µεγάλος αριθµός δηλώνει ότι δεν εµπιστεύεται τους θεσµούς που είναι εντεταγµένοι να πατάξουν τη διαφθορά.

Το 85% των Κυπρίων αναφέρουν ότι ουδείς τους έχει ζητήσει δώρο ή αντάλλαγµα για παροχή διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. έκδοση αδειών). Προφανώς το 15%, και ίσως και άλλοι που δεν απάντησαν, φαίνεται ότι µπήκαν στον πειρασµό να ζητήσουν διευκολύνσεις και ρουσφέτια προσφέροντας δώρα και ανταλλάγµατα! Ο Κύπριος µπορεί να µη δίνει «φακελάκια», αλλά κάνει τραπέζωµα για τέτοιου είδους εξυπηρετήσεις -έκδοση αδειών και πιστοποιητικών, προώθηση αιτήσεων και προτεραιότητα στις λίστες αναµονής κ.λπ. Χρησιµοποιεί επίσης ως µέσο είτε τα κόµµατα, που έχουν πρόσβαση στην εξουσία, είτε γνωστούς, φίλους και κουµπάρους.

Αλίµονο σε αυτόν που δεν ξέρει κανένα, είναι έντιµος και διαθέτει αξιοπρέπεια.
Μεγάλο είναι το ποσοστό των Κυπρίων, που φθάνει στο 38%, το οποίο πιστεύει ότι η διαφθορά τούς στέρησε τη νίκη σε κάποιον διαγωνισµό προµηθειών ή συµβάσεων. Πιστεύει, δηλαδή, ότι υπήρξαν φωτογραφικοί διαγωνισµοί ή εσωτερική διαρροή και ενηµέρωση και παρεµβάσεις για να κατακυρωθούν σε συγκεκριµένες εταιρείες ή άτοµα οι προσφορές ή να επιλεγούν συγκεκριµένα άτοµα για διορισµό.

Εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι το 83% των Κυπρίων θεωρεί ότι οι διεφθαρµένοι που συλλαµβάνονται να δωροδοκούν δεν τιµωρούνται. Επίσης, το 67% θεωρεί ότι είναι απίθανο να επιβληθούν βαριές ποινές και πρόστιµα σε όσους εµπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς, ενώ το 60% δεν πιστεύει ότι οι υποθέσεις αυτές θα φτάσουν στο δικαστήριο. Το 59% δεν θεωρούν καν πιθανό ότι θα γίνουν αναφορές στις αρµόδιες Αρχές.

Μιλάµε πλέον για αµφισβήτηση και αναξιοπιστία προς τους εντεταγµένους θεσµούς για τη διαφθορά και κυρίως προς όσους κατέχουν την εξουσία και τα µέσα. ∆εν πιστεύουν οι Κύπριοι ότι υπάρχει ειλικρινής πολιτική βούληση για να εντοπιστούν, να καταγγελθούν, να παταχθούν και να τιµωρηθούν όσοι εµπλέκονται σε φαινόµενα σκανδάλων και διαφθοράς, τα οποία επί αυτής της διακυβέρνησης έχουν εξαπλωθεί επικίνδυνα.