Οι πύργοι και τα διαβατήρια να ’ναι καλά…

139

Της Μαρίας Φράγκου

Το Κυπριακό δεν είναι νοµικό ζήτηµα. Το Κυπριακό είναι πρόβληµα εισβολής και κατοχής. Αυτή την αρχή –αξίωµα έχει καταστεί– δεν την ξεχνάµε. Ούτε την παραβιάζουµε. ∆εν µπορούµε να µένουµε, όµως, αδιάφοροι, στην αδιαφορία που επιδεικνύει κυβέρνηση και Νοµική Υπηρεσία µπροστά στον κίνδυνο να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περίκλειστης πόλης της Αµµόχωστου, γιατί Υπουργείο Εξωτερικών και Νοµική Υπηρεσία δεν συντονίζονται. Μπορεί ο προσφεύγων ή οι προσφεύγοντες στο Ε∆Α∆ πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να έχουν όλα τα δίκαια µε το µέρος τους, αλλά άµα έχουν και τη στήριξη της χώρας τους, η θέση τους καθίσταται πιο ισχυρή. Αποδεικνύεται, ωστόσο, ότι αφήνονται µόνοι και αβοήθητοι να βολοδέρνουν στους νοµικούς διαδρόµους του Ε∆Α∆…

Τα όσα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες µέρες µόνο ανησυχία προκαλούν. Γιατί δεν είναι µόνο νοµικό το ζήτηµα, είναι και πολιτικό. Στο Στρασβούργο συζητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αµµοχώστου και το επίσηµο κράτος απουσιάζει. ∆εν έχει σηµασία αν είναι προσωπική η υπόθεση. Προσέφυγε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, αλλά το θέµα είναι εξόχως πολιτικό και αφορά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στο σύνολό της. Τι θα γίνει αν το Ε∆Α∆ κρίνει ότι η περίκλειστη περιοχή της Αµµοχώστου είναι βακούφιο και δεν ανήκει στους Ε/κ;

Όλη αυτή η ακαταστασία που παρατηρείται µε το θέµα της Αµµοχώστου είναι αποτύπωση της ευρύτερης εικόνας που παρουσιάζει η ηγεσία µας σε σχέση µε το Κυπριακό. Αρκείται στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέµατος. Να διαφηµίζει εντάλµατα σύλληψης για τον Πορθητή –εδώ γελά και το παρδαλό κατσίκι– είναι καλή. Να βρίσκεται εκεί που πρέπει, όταν πρέπει, για να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα των Κύπριων πολιτών, είναι απούσα.

Τίποτα δεν έµεινε όρθιο σε τούτο τον τόπο µε τη διακυβέρνηση των δεξιών δεξιοτεχνών. Θυµάστε τον Λευτέρη Χριστοφόρου που έλεγε κάποτε πως έφυγαν οι δεξιοί και ήρθαν οι αδέξιοι. Τώρα που επανήλθαν οι δεξιοτέχνες δεξιοί πού οδηγούν τον τόπο; Στον µαρασµό. Και τον καταδικάζουν να µείνει εσαεί µοιρασµένος. Το Κυπριακό το τοποθέτησαν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Τη διαφθορά και την αναλγησία την κατέστησαν επίσηµη πολιτική. Ο κουµπάρος, ο συµµαθητής, ο συµπέθερος, ο φίλος, διαφεντεύουν τον τόπο. Πού θα τρέχουµε τώρα για την Αµµόχωστο, κ. Πρόεδρε; Οι πύργοι και τα διαβατήρια να ’ναι καλά…