Όλοι είµαστε ίσοι και µε δικαιώµαταΤης Γιώργιας Ερωτοκρίτου

Ανθρώπινα δικαιώµατα. Ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριµένα πρότυπα ανθρώπινης συµπεριφοράς και που πρέπει να προστατεύονται ως νόµιµα δικαιώµατα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο. Από την πρώτη κιόλας στιγµή που ερχόµαστε σε τούτο τον κόσµο και ανοίγουµε τα µάτια µας έχουµε θεµελιώδη δικαιώµατα.

Και ο λόγος είναι απλός… γιατί είµαστε ανθρώπινα όντα. Όλοι έχουµε δικαίωµα στη ζωή και την ελευθερία. ∆ικαίωµα στην ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης αλλά και της προσωπικής ασφάλειας. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες, ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος, γλώσσας, θρησκείας και καταγωγής. Ακόµη και διαφορετικές πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις και αν έχει, έχει δικαιώµατα τα οποία το κάθε κράτος πρέπει να προστατεύει και να σέβεται.

∆υστυχώς, όµως, στην κοινωνία που ζούµε, η παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων έχει γίνει κοµµάτι της ρουτίνας µας. Ουκ ολίγα είναι τα περιστατικά που ακούµε, είτε λαµβάνουν χώρα δίπλα µας είτε σε κάποια γωνιά του κόσµου. Τα συµφέροντα είναι εκεί και καραδοκούν, καταπατώντας τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, των παιδιών, των γυναικών. Οι πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων «καρχαριών» και µεγαλοκεφαλιών οδηγούν σε πολλές των περιπτώσεων σε καταστάσεις απάνθρωπες και καταδικαστέες.

Κανένας δεν έχει ούτε το δικαίωµα αλλά και ούτε τη δύναµη να υποτιµά και να υποσκάπτει τα δικαιώµατα ενός συµπολίτη του. Ακόµη και αν έχει όλα τα χρήµατα του κόσµου. ∆υστυχώς όµως υπάρχουν πολιτικές που εφαρµόζονται ακόµη και στο µικρό µας νησί που οδηγούν στην ανισότητα, στην περιθωριοποίηση και στην καταπάτηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Πολιτικές της διαφθοράς και της διαπλοκής, που στο βωµό των χρηµάτων και της δόξας, εκµεταλλεύονται και θυσιάζουν τα δικαιώµατα και τα συναισθήµατα των πολιτών.

Εξάλλου, ποιος µπορεί να ξεχάσει το πρόσφατο σκάνδαλο µε το κατασκοπευτικό βαν, το οποίο παρακολουθούσε κατά παράβαση τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και κινήσεις που γίνονταν. Ένας Big Brother που κυκλοφορούσε ελεύθερα στις γειτονιές της Λάρνακας. Κάτι επιτέλους πρέπει να γίνει. Χρειάζονται άµεσα δραστικές ενέργειες και πολιτικές που να διαφυλάσσουν τα δικαιώµατα των πολιτών. ∆εν φτάνουν µόνο τα µεγάλα λόγια και οι διακηρύξεις.

Είναι καιρός για έργα, µε αφορµή και τη σηµερινή Παγκόσµια Μέρα για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Συµπολίτες µας έχουν ανάγκη από στήριξη, αλληλεγγύη και σεβασµό. Έχουµε δικαίωµα στην εργασία, στην υγεία, στην ιατρική περίθαλψη, στην εκπαίδευση και στην κατοικία. ∆ικαίωµα να συµµετέχουµε στα κοινά και σε εκδηλώσεις που αφορούν τον πολιτισµό µας.

Όπως είπε και η Ρωσίδα µυθιστοριογράφος και φιλόσοφος Αyn Rand, «η ιδέα ότι το δηµόσιο συµφέρον προηγείται των ατοµικών δικαιωµάτων και συµφερόντων, έχει µόνο µία ερµηνεία: το συµφέρον ορισµένων ατόµων προηγείται των δικαιωµάτων και των συµφερόντων άλλων». Απαιτούνται, λοιπόν, ξεκάθαρα βήµατα προκειµένου όλοι οι πολίτες να απολαµβάνουν τα ανθρώπινά τους δικαιώµατα. Όλοι είµαστε ίσοι, έχουµε δικαιώµατα και αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους και κυρίως από τα κράτη.