Πέντε «τρύπες» στα σχέδια στήριξης

Οι πέντε «τρύπες» στα τελευταία σχέδια στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση αφορούν την περιορισμένη εμβέλεια του σχεδίου αναστολής της αποπληρωμής δόσεων δανείων, το οποίο καλύπτει μόνο ελάχιστες περιπτώσεις, τη μη επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων, τη μη λήψη μέτρων για τις εξώσεις, τα θέματα ενοικίων και την έλλειψη ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.