Περί φίµωσης και λιβελλογραφηµάτων

84

Άννας Μισιαούλη

Χαµός στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε την απάντηση του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης αναφορικά µε τα δηµοσιεύµατα καθηµερινών εφηµερίδων που αναδηµοσίευσαν την είδηση της πλατφόρµας OCCRP. Με ανακοίνωσή του, το δικηγορικό γραφείο εκφράζει την πρόθεση να κινηθεί δικαστικώς εναντίον της «απαράδεκτης αναδηµοσίευσης ανάλογων λιβελλογραφηµάτων από κυπριακά έντυπα».

Σε παρέµβασή του ο πρόεδρος της Επιτροπής ∆ηµοσιογραφικής ∆εοντολογίας σηµειώνει ότι «τα κυπριακά ΜΜΕ είχαν κάθε δικαίωµα να ασχοληθούν µε το δηµοσίευµα». Ταυτόχρονα, εξηγεί ότι «σεβάστηκε την πρόνοια του Κώδικα ∆εοντολογίας περί παραχώρησης δικαιώµατος απάντησης στον επηρεαζόµενο», αφού ζητήθηκε η θέση των αναφερόµενων, χωρίς να ληφθεί απάντηση.
Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι και εύλογα και χρήζουν και απάντησης αφού δεν αφορούν ως άτοµο τον Νίκο Χρ. Αναστασιάδη, αλλά τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ως θεσµό.

Ακόµα κι αν το δηµοσίευµα της πλατφόρµας OCCRP αποτελεί λιβελλογράφηµα, γιατί δεν υπήρξε απάντηση; Zητήθηκε τόσο η θέση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, όσο και του δικηγορικού γραφείου Νίκος Χρ. Αναστασιάδης. Αν ψευδώς γίνεται αναφορά στο ότι ζητήθηκε η θέση τους, γιατί δεν εκφράζεται πρόθεση για λήψη µέτρων εναντίον της πλατφόρµας, αλλά και των κυπριακών ΜΜΕ που αναµετέδωσαν;

Τι άλλο από προσπάθεια φίµωσης και ελέγχου της ειδησεογραφίας µπορεί να θεωρηθεί αυτή η πρόθεση;
Το επιχείρηµα ότι από «καθαρά πολιτικές σκοπιµότητες επιχειρείται διά ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων να στοχοποιηθεί το δικηγορικό µας γραφείο» δηµιουργεί επιπρόσθετα ερωτηµατικά. Οι ΗΠΑ κατέταξαν την Κύπρο «στην γκρίζα λίστα» για ξέπλυµα τον περασµένο Απρίλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο, η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια, η Κυπριακή Κεντρική Τράπεζα, το Κυπριακό ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο, όλοι κάνουν λόγο για την επικινδυνότητα των χρυσών διαβατηρίων, µήπως όλοι αυτοί είναι κατευθυνόµενοι από το ΑΚΕΛ;

Τον περασµένο Μάρτιο, το Ευρωκοινοβούλιο κατέταξε την Κύπρο ανάµεσα στους πρώτους επτά φορολογικούς παραδείσους. Τον Απρίλιο, η Κύπρος παρουσιάστηκε ως «παράδεισος» για ξέπλυµα χρήµατος στο πρώτο επεισόδιο της εκποµπής «The Giant Beast That is the Global Economy» του Amazon. Τον Ιούλιο η Deutsche Welle σε ρεπορτάζ της κάνει λόγο για τα χρυσά ευρωπαϊκά διαβατήρια µε επίκεντρο την Ευρώπη και τα συσχετίζει µε τους πύργους.
Και σε όλες τις περιπτώσεις, αντί απάντησης επί της ουσίας γίνεται λόγος για στοχοποίηση της Κύπρου.