Πληρώνουμε ακριβά την ανικανότητα των κυβερνώντωνΤου Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Το κόστος της ενέργειας και η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων έχουν άμεση και πολύ σημαντική επίπτωση τόσο στην οικονομία όσο και την κοινωνία. Γιατί αφενός το υψηλό κόστος της ενέργειας επηρεάζει (και αδειάζει) τις τσέπες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ αφετέρου η κακή διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων επηρεάζει την υγεία των πολιτών.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στις κατηγορίες του ηλεκτρισμού και των πετρελαιοειδών αυξήθηκε τον Φεβρουάριο κατά 5,01% και 7,27% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Επίσης η Κομισιόν στην τελευταία της έκθεση σε σχέση με τις βασικές κοινωνικο οικονομικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Κύπρος επισημαίνει ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερο κατά 30% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Μάλιστα αφήνει σαφείς αιχμές για την κυβερνητική πολιτική επισημαίνοντας ότι «παρά τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή ενέργεια, οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα έχουν σημαντική καθυστέρηση και η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα».

Επίσης, η Κομισιόν επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ευάλωτη στις κλιματικές αλλαγές, εξαιτίας της ξηρασίας και της λειψυδρίας, η Κύπρος συνεχίζει να διατηρεί ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο «έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον». Μάλιστα καταλογίζει στην Κύπρο αδύναμη περιβαλλοντική επίδοση, υψηλή παραγωγή αποβλήτων, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, ισχυρή εξάρτηση από την υγειονομική ταφή, αναποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων και ανυπαρξία γενικού πλαισίου για την κυκλική οικονομία. Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε την Κύπρο για καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Ακόμη, κάθε χρόνο πληρώνουμε μερικά εκατομμύρια σε ρύπους αφού, όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Κομισιόν, η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα καταγράφει και τη μεγαλύτερη αύξηση. Η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία εδώ και επτά χρόνια. Επίσης το κυβερνών ΔΗΣΥ ελέγχεται για το ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε το 2011, όταν υπέσκαψε την προσπάθεια για έλευση φυσικού αερίου, το οποίο θα έφερνε και πιο φθηνό ρεύμα και πιο φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια.

Οι ευθύνες λοιπόν για το αυξημένο κόστος της ενέργειας και την κάκιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ. Η κοινωνία πληρώνει τα σπασμένα της ανικανότητας των κυβερνώντων. Και δυστυχώς το τίμημα είναι πολύ βαρύ.