Προσοχή! Kυβερνά ο Μέγας Αναστασιάδης και όχι οι συνδικαλιστές…

106

Του Νεόφυτου Νεοφύτου

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντί να προτρέψει τον κ. Χαµπιαούρη να έρθει σε διάλογο και να συζητήσει τα νέα προβλήµατα που έχουν προκύψει στο χώρο της Παιδείας, ρίχνει λάδι στη φωτιά. Κληθείς να σχολιάσει τα απεργιακά µέτρα των εκπαιδευτικών, δήλωσε αυταρχικά και προκλητικά ότι «είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν κάποιοι ότι δεν είναι οι συνδικαλιστές που κυβερνούν, αλλά, µε βάση το Σύνταγµα, εκείνος που ο λαός ορίζει για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου». ∆εν µπορούν, πρόσθεσε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να καθορίζουν ή να αποφασίζουν ποια είναι η πολιτική που η κυβέρνηση θα ακολουθήσει. ∆εν πρόκειται να γίνουν ανεκτές ανάλογες συµπεριφορές». Πάλι καλά που ο Πρόεδρος κάνει αναφορά στο Σύνταγµα… ∆ιαφορετικά θα είχαµε πρόβληµα. Θα νοµίζαµε ότι δεν έχουµε Πρόεδρο, αλλά βασιλιά ή µονάρχη! ∆εν ξέρουµε πάντως εάν ο κ. Αναστασιάδης επηρεάστηκε από τις στενές σχέσεις που διαθέτει µε βασιλιάδες και µονάρχες αραβικών χωρών και κρατών, αλλά η αυταρχική αυτή νοοτροπία δεν µπορεί να γίνει ανεκτή από τον κυπριακό λαό. ∆εν ξεχνάµε βέβαια ότι ο κ. Αναστασιάδης προέρχεται από µια παράταξη που στέγασε πολιτικά τους πραξικοπηµατίες που κατέλυσαν τη νοµιµότητα και τη δηµοκρατία, ούτε ότι ήταν ένας από τους δικηγόρους των πραξικοπηµατιών. Βλέπετε… υπάρχουν κατάλοιπα!

Ναι, ο κ. Αναστασιάδης έχει εκλεγεί δηµοκρατικά από τον κυπριακό λαό. ∆εν υπάρχει καµία αµφισβήτηση, αλλά αυτό δεν τον νοµιµοποιεί να συµπεριφέρεται αυταρχικά, περιφρονώντας είτε συνδικαλιστές, είτε κόµµατα, είτε οργανώσεις.

Ο συνδικαλισµός στον τόπο µας έχει δώσει και κερδίσει πολλούς αγώνες. Μπορεί η θατσερική πολιτική Αναστασιάδη να επιζητεί την αποδυνάµωση του συνδικαλισµού, αλλά ο συνδικαλισµός στηρίζεται όχι από τον Πρόεδρο, αλλά από τους εργαζόµενους, οι οποίοι νιώθουν και ξέρουν ότι µόνο ενωµένοι µπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν. Συνεπώς είναι καλά όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, είτε προεδρικών εκλογών, είτε βουλευτικών, είτε άλλων εκλογών, να δίνουµε την ψήφο µας σε εκείνους που έµπρακτα απέδειξαν ότι διαθέτουν προοδευτικές θέσεις και επιδιώκουν τον εκσυγχρονισµό της παιδείας και ευρύτερα της κοινωνίας µας µέσα από διάλογο και σύνεση. ∆ιαθέτουν δηµοκρατικές αρχές και αξίες και αξιοπιστία. Αυτή η κυβέρνηση αποδείχθηκε αυταρχική και αναξιόπιστη.