Προστασία όλων των παιδιών – μεταναστώνΤης Γιώργιας Ερωτοκρίτου

Δραματική είναι η αύξηση των παιδιών-μεταναστών που φτάνουν στην ΕΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών.

Το χειρότερο είναι ότι πολλά από τα παιδιά ξεκινούν ένα μακρινό ταξίδι με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα, αλλά δυστυχώς καταλήγουν σε άγνωστα μέρη, πολλές φορές ακόμη και χωρίς τις οικογένειές τους.

Παρόλο που η νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας, η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων έχει ασκήσει πιέσεις στα εθνικά συστήματα.

Σύμφωνα με στοιχεία, ένας στους τρεις αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη είναι παιδί, ενώ ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε προ ημερών ότι η διασφάλιση της προστασίας τους θα πρέπει να ενσωματωθεί στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

Γι’ αυτό το λόγο η Κομισιόν όρισε συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη των κρατών μελών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των παιδιών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην ταχεία ταυτοποίηση και προστασία των παιδιών κατά την άφιξή τους σε χώρες της ΕΕ.

Στα αρχικά στάδια της καταγραφής και σε όλες τις εγκαταστάσεις υποδοχής που φιλοξενούν παιδιά, θα πρέπει να είναι παρόντα πρόσωπα, αρμόδια για την προστασία των παιδιών και θα πρέπει να διοριστούν υπεύθυνοι προστασίας παιδιών σε όλα τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τις αναγκαίες διαδικασίες για τη συστηματική αναφορά και ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με όλα τα αγνοούμενα παιδιά.

Επίσης, οι ανάγκες του κάθε παιδιού πρέπει να εξετάζονται το συντομότερο δυνατόν μετά την άφιξή του και όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση χωρίς καθυστέρηση και ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

Για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η ΕΕ τονίζει ότι θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αναδοχής ή μέριμνας στο πλαίσιο οικογένειας, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των επιτρόπων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιτροπείας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Επίσης, η Κομισιόν τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά, εναρμονισμένα και συντονισμένα μέτρα σχετικά με τις βασικές δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα χορηγείται ειδική προστασία στα παιδιά- μετανάστες, τα οποία δυστυχώς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εξαφανιστούν ή να χωριστούν από τις οικογένειές τους, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παιδιών που έχουν πέσει θύματα βίας, εμπορίας ανθρώπων ή εκμετάλλευσης στις μεταναστευτικές διαδρομές.

Πάντως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου για τα δικαιώματα του παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας.