Σχέδιο Εστία για ποιους;Της Κάλιας Ανδρέου

Είναι άξιον απορίας µε ποιον τρόπο το Σχέδιο Εστία θα δώσει “χέρι βοηθείας” σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους, για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους.

Το Σχέδιο Εστία προνοεί αναδιάρθρωση των δανείων τα οποία θα ενταχθούν σε αυτό. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της “Χ”, αυτό θα γίνει στη βάση τυποποιηµένης φόρµουλας η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων µείωση του επιτοκίου στο 2,5% και επέκταση της περιόδου αποπληρωµής µέχρι τα 25 χρόνια. Σηµειώνεται ότι «οποιαδήποτε µετρητά ή καταθέσεις που υπερβαίνουν το 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µείωση των υποχρεώσεων του αιτητή προς τη συµµετέχουσα τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων (ανάλογα µε την κάθε περίπτωση)».

Προνοείται ακόµα ότι σε περίπτωση υποτροπής, το δάνειο θα οδηγείται σε διαδικασία ταχείας εκποίησης. Όσον αφορά το µέρος του ποσού το οποίο θα καταβάλλει ο οφειλέτης, αυτό περιλαµβάνει τα 2/3 της δόσης, καθώς το υπόλοιπο 1/3 θα καταβάλλεται από το κράτος. Σε περίπτωση όµως, που υπάρξει καθυστέρηση καταβολής από τον οφειλέτη, η οποία ξεπερνά τις 90 µέρες, όχι µόνο θα τερµατίζεται αυτόµατα το σχέδιο -και το δάνειο θα οδηγείται σε ταχεία εκποίηση- αλλά ο δανειολήπτης θα υποχρεούται να επιστρέψει την κρατική επιχορήγηση την οποία έλαβε όλα τα προηγούµενα χρόνια! Κατά τα άλλα, “το Σχέδιο Εστία είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για προστασία της πρώτης κατοικίας”, είχε διαβεβαιώσει παλαιότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τώρα µε ποιον τρόπο προστατεύεται η πρώτη κατοικία δεν έχει γίνει κατανοητό ακόµα. Καθώς στις περιπτώσεις όπου δανειολήπτες αδυνατούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ενταχθούν στο “Εστία”, δεν έχει τεθεί ως θέµα ακόµα. Αυτό συνεπάγεται µε επιτάχυνση µαζικών εκποιήσεων, στις περιπτώσεις όπου χαµηλόµισθοι και άνεργοι αδυνατούν να καταβάλουν τα 2/3 της δόσης τους.

Συµπέρασµα αυτού είναι ότι όλοι όσοι διαθέτουν πενιχρά εισοδήµατα, ή καθόλου εισοδήµατα, θα βρεθούν στους δρόµους, ή στα παγκάκια πίσω από τους χλιδάτους, ψηλούς πύργους της υποτιθέµενης “ανάπτυξης” για την οποία γίνεται λόγος σχεδόν καθηµερινά από τους κυβερνώντες. Όσον αφορά το ποιος θα επιβεβαιώνει ότι ο δανειολήπτης είναι “καλοπληρωτής”, αυτό θα γίνεται µέσω του Υπουργείου Εργασίας, µε τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να είναι αυτές που θα δώσουν την τελική έγκριση.

Το γεγονός ότι ένα σχέδιο, το οποίο υποτίθεται θα προστάτευε την πρώτη κατοικία, φαίνεται από τα αρχικά κιόλας στάδιά του αποτυχηµένο να εκπληρώσει το σκοπό του, είναι ένα θέµα. Το οποίο θα έπρεπε να ληφθεί πολύ πιο σοβαρά υπόψιν και όχι να χρησιµοποιείται -µάλιστα- ως επίτευγµα. Από τη στιγµή που είναι ξεκάθαρη η αδυναµία του να προστατεύσει τις πιο ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας, τότε ποιος ο σκοπός του;