Στα μουλωχτά Τ/Κ γη σε στέλεχος ΔΗΣΥ

687

Αποφασισµένο να παραχωρήσει χαριστικά τουρκοκυπριακό φιλέτο σε µέλος της οικογένειας κορυφαίου στελέχους του ∆ΗΣΥ στη Λάρνακα αποδείχθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Ένα χρόνο µετά τη διαβεβαίωση του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν επρόκειτο να εγκριθεί η παραχώρηση της γης κατόπιν αποκάλυψης του σκανδάλου από την εφηµερίδα µας, ο Κηδεµόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών επανήλθε παραχωρώντας το φιλέτο στον Μιχάλη Μανώλη, γιο του επαρχιακού γραµµατέα του ∆ΗΣΥ Λάρνακας και µέλους του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λάρνακας Θεολόγου Μανώλη. 

Διαβάστε περισσότερα: 

Λάρνακα: T/κ προνομιακό φιλέτο στον γιο του Επαρχιακού Γραμματέα του ΔΗΣΥ