Σταθερά βήµατα προς το… «ίσιωµα»

89

Της Άννας Μισιαούλη

∆εν µπορούµε να πούµε και κάτι άλλο µε όλα αυτά που βλέπουµε. Εκεί οδηγούν τα σταθερά βήµατα. Προς το «ίσιωµα». Των πάντων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα όσα συµβαίνουν σε σχέση µε την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής, που δεν είναι µόνο περιβαλλοντική αλλά έχει να κάνει µε το σεβασµό στο δηµόσιο πλούτο και τα κοινά. Μέσα σε µια βδοµάδα είδαµε πλήρη νοµιµοποίηση των επαύλεων στο σπίτι της νεογέννητης Αφροδίτης στις Θαλασσινές Σπηλιές, παραγνώριση της επιστηµονικής άποψης για την παραλία Μαυραλή και το σκοπό που εξυπηρετούσαν οι ακακίες στην περιοχή, την απάθεια στην Ετήσια Επισκόπηση για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Κύπρο και τις καταγγελίες κατά του ίδιου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας από τον µοναχό πατέρα Σάββα, αλλά και τον δικηγόρο της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου.

Τι έγινε στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά; Στην περίπτωση του Μαυραλή, οι κατά κοινή παραδοχή εισβλητικές ακακίες που λειτουργούσαν ως προστασία προς τη θαλάσσια χελώνα µε την αποφυγή της φωτορύπανσης της παραλίας από το δρόµο και την αποκοπή της προσπέλασης µηχανοκίνητων οχηµάτων προς την παραλία εκχερσώθηκαν, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής για τη Φύση, µε την Cyprus Wildlife Society να κάνει λόγο για περιβαλλοντική ζηµιά που έγινε στο βιότοπο και που δεν µπορεί να προσδιοριστεί επί του παρόντος.

Στις Θαλασσινές Σπηλιές, η περιβαλλοντική µελέτη των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος ούτε άκουσε, ούτε είδε τις δεκάδες επαύλεις που ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια, παρά την παραδοχή ότι γίνεται παραδεκτό ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα υποβαθµίζει και κυρίως απειλεί το βιότοπο της µεσογειακής φώκιας στην περιοχή, «το πιο απειλούµενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης» που είναι είδος µε κοινοτικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ετήσια Επισκόπηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής που δηµοσίευσε η Κοµισιόν για την Κύπρο για το 2019, παρά το ότι κατακεραυνώνεται η χώρα για τις ανεπάρκειες στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και εκφράζονται ανησυχίες στην αποτελεσµατική προστασία των τόπων Natura 2000, ιδίως στις παράκτιες ζώνες, ο οικείος Υπουργός ούτε καν ασχολήθηκε. Και τέλος η περίπτωση της ασφαλτικής µονάδας στην περιοχή Κόρνου-Πυργών-Σταυροβουνίου που παρά τις ενστάσεις, παρά τις περιβαλλοντικές µελέτες που καταδεικνύουν παραδοξότητες στη διαδικασία προχώρησε η αδειοδότηση έτσι κι αλλιώς.

Και το σοβαρότερο εξαιτίας των παρεµβάσεων δύο πολιτικών αρχηγών, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου, κ. Γιώργος Καραπατάκης, αλλά και του ίδιου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, όπως κατήγγειλε ο πατέρας Σάββας. Όλα ίσιωµα λοιπόν και σε αυτό τον τοµέα, µετά την οικονοµία, την κοινωνία, τη διεθνή αξιοπιστία, το Κυπριακό.

Μας έχεις Like στο Facebook ;