Στο ίδιο έγκλημα ξανά απλοί θεατές

Μετά από κάθε παρόμοιο τραγικό περιστατικό, όπως το οικογενειακό δράμα στους Εργάτες, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η πρόνοια και οι πολιτικές ευημερίας στον τόπο μας είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Κάθε φορά αναγνωρίζεται το γεγονός ότι πρέπει οι διάφορες υπηρεσίες να συνεργάζονται. Ωστόσο, για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές… ΣΕΛ. 11

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.