Στροφή προς τα τεχνικά επαγγέλματα

Τα τεχνικά επαγγέλματα απαιτούν άτομα με ικανότητες

Της Κάλιας Ανδρέου

Η απαρχαιωμένη αντίληψη που υπάρχει ότι οι Τεχνικές Σχολές αλλά και τα τεχνικά επαγγέλματα είναι ο εύκολος δρόμος έχει πλέον απορριφθεί, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι η ζήτηση από τους νέους αυξάνεται με το πέρασμα των χρόνων.

Τόσο η ζήτηση όσο και η αγορά εργασίας καθιστούν έντονα την ανάγκη για εξειδίκευση, ικανότητες και σφαιρικές γνώσεις. Οι Τεχνικές Σχολές επεκτείνονται, ενώ σε κάποιες περιοχές πρόκειται να δημιουργηθούν επιπλέον κτίρια. Πολλοί είναι οι μαθητές που απορρίπτονται λόγω πλήρωσης θέσεων, καθιστώντας την ανάγκη για περαιτέρω έμφαση στη δημιουργία επιπλέον κτιρίων Τεχνικών Σχολών απαραίτητη.

Στροφή νέων στα τεχνικά επαγγέλματα

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.