Τα έργα έµειναν πάλι στα χαρτιά

32

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Επτά στα δέκα αναπτυξιακά έργα τα οποία προγραµµατίστηκαν για το 2019 παραµένουν στα χαρτιά, αφού µε βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου µέχρι τον Αύγουστο το ποσοστό υλοποίησης ανήλθε µόλις στο 29%. Συγκεκριµένα στον προϋπολογισµό -στον οποίο περιλαµβάνονται θεωρητικά µόνο τα έργα τα οποία ήταν ώριµα και µπορούν να ξεκινήσουν- υπάρχουν διαθέσιµα κονδύλια ύψους 819,4 εκατ. ευρώ, αλλά µέχρι τον Αύγουστο αξιοποιήθηκαν µόνο 259,9 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα έργα ύψους 559,5 εκατ. ευρώ παραµένουν στα συρτάρια, ενώ βρισκόµαστε ήδη τέσσερις µήνες πριν την εκπνοή του έτους. Μάλιστα µε βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας η φετινή είναι η χειρότερη επίδοση στην ιστορία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Κάποια από τα έργα τα οποία δεν θα υλοποιηθούν θα µεταφερθούν στον επόµενο προϋπολογισµό, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν έργα τα οποία µεταφέρονται κάθε χρόνο στον επόµενο προϋπολογισµό, όπως κτίρια αλλά και πολλοί δρόµοι. Πολλά απ’ αυτά θα τα δούµε και στον προϋπολογισµό του 2021 και του 2022 και πάει λέγοντας. Όπως συµβαίνει εδώ και χρόνια. Και κατά πάσα πιθανότητα πολλά απ’ αυτά είτε δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, είτε θα υλοποιηθούν µετά από πολλά χρόνια.

Όπως για παράδειγµα η πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία και η ανάπλαση της Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεµεσό. ∆ύο έργα τα οποία πέρα από την καθυστέρηση έχουν οδηγήσει στο κλείσιµο δεκάδων επιχειρήσεων, αφού αντί να ολοκληρωθούν σε µερικούς µήνες, πέρασαν ήδη µερικά χρόνια και ουδείς γνωρίζει πότε θα τελειώσουν.

Ενδεικτικά µέχρι τον Αύγουστο το ποσοστό υλοποίησης όσον αφορά την ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων ανήλθε µόλις στο 28%, αφού εκταµιεύθηκαν 32,2 εκατ. ευρώ από τα 112,9 εκατ. ευρώ τα οποία είναι διαθέσιµα στον προϋπολογισµό. Επίσης, στους δρόµους το ποσοστό ανήλθε στο 22%, αφού εκταµιεύθηκαν 17,7 εκατ. ευρώ από τα 79,7 εκατ. ευρώ. Ακόµη, στα έργα υποδοµής το ποσοστό ανήλθε στο 19%, αφού εκταµιεύθηκαν 9,8 εκατ. ευρώ από τα 50,5 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, στα κατασκευαστικά έργα το ποσοστό ανήλθε στο 18%, αφού εκταµιεύθηκαν 15,7 εκατ. ευρώ από τα 86,3 εκατ. ευρώ. Ακόµη και στα έργα τα οποία είναι συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους το ποσοστό ανήλθε στο 21%, αφού µέχρι τον Αύγουστο εκταµιεύθηκαν 33,8 εκατ. ευρώ από τα 156 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιµα στον προϋπολογισµό.

Το πρόβληµα µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων είναι διαχρονικό, αλλά φέτος έσπασε κάθε προηγούµενο ρεκόρ. Η κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να λάβει µέτρα. Η κοινωνία µπούχτισε µε τις εξαγγελίες. Απαιτεί έργα. Απαιτεί µείωση της ταλαιπωρίας. Απαιτεί πραγµατική ανάπτυξη και όχι λογιστικές αλχηµείες.