Τα βρήκαν για διάλογο Ελλάδα – Τουρκία

ÔçëåäéÜóêåøç èá ðñáãìáôïðïéçèåß óÞìåñá ìåôáîý ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ Óáñë ÌéóÝë, ôçò Ãåñìáíßäáò Êáãêåëáñßïõ ¶íãêåëá ÌÝñêåë êáé ôïõ ôïýñêïõ ðñïÝäñïõ, ÑåôæÝð Ôáãßð ÅñíôïãÜí, ôçí Ôñßôç 22 Óåðôåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ)

Το διπλωματικό παρασκήνιο και η πρωτοβουλία της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες ο Ερντογάν με Μέρκελ και Μισέλ να ανακοινωθεί σχεδόν ταυτόχρονα ότι Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν στην έναρξη διερευνητικών επαφών, στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου για περιφερειακή διάσκεψη και επίλυση κρίσιμων θεμάτων για αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Περισσότερα για το σημερινό θέμα, στην έντυπη έκδοση και ψηφιακή έκδοση της «Χ» στο pdf.dialogos.com.cy και τις υπόλοιπες μέρες διαθέσιμο δωρεάν στο αρχείο.

 

 


 

Όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον Κόσμο και όλη την επικαιρότητα στο dialogos.com.cy