Τι θα γίνει µε όσους κριθούν µη βιώσιµοι;

29

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Το πρώτο και πιο σηµαντικό κριτήριο το οποίο τίθεται για την ένταξη του δανειολήπτη στο σχέδιο Εστία είναι να κριθεί «βιώσιµος» για σκοπούς αναδιάρθρωσης του δανείου του. ∆ηλαδή πρέπει η τράπεζα να επιβεβαιώσει ότι είναι σε θέση να αποπληρώνει τη δόση του δανείου του, µε βάση τα εισοδηµατικά του κριτήρια.

Αυτό σηµαίνει ότι µια µεγάλη µερίδα θα µείνει εκτός, αφού είτε δεν έχουν εισοδήµατα (άνεργοι) είτε τα εισοδήµατά τους είναι πολύ χαµηλά και δεν είναι σε θέση να πληρώνουν τη δόση του δανείου τους (χαµηλόµισθοι, χαµηλοσυνταξιούχοι, άτοµα από ευάλωτες οµάδες κτλ). Και το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι τι θα γίνει µε αυτούς τους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι και οι πιο ευάλωτοι.

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο ερώτηµα τέθηκε επανειληµµένα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου Εστία στη Βουλή, χωρίς ωστόσο να δοθεί ποτέ ξεκάθαρη απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε µία από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονοµικών έγινε µια αόριστη αναφορά από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών ότι οι πιο πάνω περιπτώσεις θα παραπέµπονται σε µια ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει το ενδεχόµενο στήριξης των πιο πάνω δανειοληπτών µέσω άλλων σχεδίων του κράτους. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε ποτέ ποια είναι αυτή η επιτροπή και ποια είναι τα σχέδια µέσω των οποίων θα στηρίζονται οι δανειολήπτες οι οποίοι θα µείνουν εκτός του Εστία.

Ενόψει λοιπόν της ένταξης του Εστία, αλλά και υπό το βάρος των ολοένα αυξανόµενων εκποιήσεων, προκύπτουν δύο πολύ σηµαντικά ερωτήµατα τα οποία πρέπει να απαντηθούν άµεσα. Πρώτο, ποια είναι αυτά τα σχέδια τα οποία θα στηρίξουν τους µη βιώσιµους δανειολήπτες και δεύτερο κατά πόσο η κυβέρνηση είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν εκποιήσεις πρώτης κατοικίας και µικρής επαγγελµατικής στέγης; Από το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Πρόδροµου Προδρόµου χθες –σε απάντηση σε σχετική τοποθέτηση του ΑΚΕΛ– φαίνεται πάντως ότι η κυβέρνηση είτε δεν είναι σε θέση είτε δεν θέλει να απαντήσει στα ερωτήµατα.

Συγκεκριµένα, το ΑΚΕΛ επεσήµανε ότι το σχέδιο Εστία «δεν καλύπτει τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού» και υπέδειξε µε έµφαση ότι «η δηµιουργία ολοκληρωµένης στεγαστικής πολιτικής που να καλύψει ιδιαίτερα τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και τα νεαρά ζευγάρια αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής για αντιµετώπιση των ΜΕ∆».

Ωστόσο, ο Πρ. Προδρόµου αντί να τοποθετηθεί στις πιο πάνω ανησυχίες, ισχυρίστηκε ότι το ΑΚΕΛ ακολουθεί «τακτική µηδενισµού και άρνησης». Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έµεινε στην προεκλογική περίοδο και δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τα προβλήµατα της κοινωνίας. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οι άστεγοι έφτασαν σε τετραψήφιο αριθµό.