Τιτλοποιήσεις δανείων με κυπριακή πατέντα

228

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Είναι τουλάχιστον παραπλανητική η αναφορά του Υπουργείου Οικονομικών ότι το νομοσχέδιο για τις τιτλοποιήσεις δανείων βασίζεται στο σχετικό κανονισμό της ΕΕ. Σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή ο κανονισμός της ΕΕ στοχεύει κυρίως στα εξυπηρετούμενα δάνεια, όχι στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα οποία στοχεύει το νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση.

Μάλιστα ο κανονισμός της ΕΕ θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τιτλοποιήσεις, ενώ αντίθετα το νομοσχέδιο της κυβέρνησης τα βάζει όλα στο ίδιο καλάθι.

Για παράδειγμα ο κανονισμός της ΕΕ αναφέρει ρητά ότι «σε ανοίγματα που υπήρξαν μη εξυπηρετούμενα και στη συνέχεια αναδιαρθρώθηκαν, θα πρέπει να εφαρμόζεται συνετή προσέγγιση», κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση.

Μάλιστα αναφέρει ότι για να μεταφερθεί ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο σε Οντότητα Ειδικού Σκοπού για Τιτλοποίηση (ΟΕΣΤ) πρέπει απαραίτητα να έχει τύχει αναδιάρθρωσης «τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης». Ωστόσο ούτε αυτό υπάρχει στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Γιατί τα επισημαίνουμε όλα αυτά; Γιατί προφανώς το νομοσχέδιο για τις τιτλοποιήσεις δανείων, αλλά και τα υπόλοιπα νομοσχέδια τα οποία ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την επίσπευση των εκποιήσεων και την παροχή διευκολύνσεων προς τις τράπεζες για την πώληση δανείων, είναι καθαρά πολιτική απόφαση της κυβέρνησης.

Ενδεχομένως να βολεύουν και τους επόπτες στην ΕΕ. Αλλά οι αποφάσεις λήφθηκαν από την κυβέρνηση, η οποία ξεπέρασε και τους πιο ακραίους κύκλους στην ΕΕ, περιλαμβάνοντας στα νομοσχέδια όλες τις ρυθμίσεις οι οποίες βολεύουν τις τράπεζες και αφήνοντας εκτός όλες τις πρόνοιες οι οποίες θα μπορούσαν να διασφαλίσουν τους δανειολήπτες.

Και δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε φορά που συζητούνται αλλαγές στις νομοθεσίες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κυβέρνηση κατά κανόνα υιοθετεί τις θέσεις των τραπεζών και αφήνει εκτεθειμένους τους δανειολήπτες.

Τρανή απόδειξη ότι η κυβέρνηση ετοίμασε σχεδόν όλες τις νομοθεσίες για την επίσπευση των εκποιήσεων και την πώληση δανείων, αλλά άφησε στα συρτάρια το σχέδιο Εστία. Επίσης η κυβέρνηση επικαλείται συνεχώς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές για να δικαιολογήσει τις πράξεις της, αλλά δεν παρουσίασε ποτέ στοιχεία πόσοι και ποιοι είναι αυτοί.

Το νομοσχέδιο για τις τιτλοποιήσεις είναι το πρώτο από το πακέτο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα ΜΕΔ. Ωστόσο φαίνεται ότι η συζήτηση θα είναι μία από τα ίδια. Η κυβέρνηση επικεντρώνεται και πάλι στα θέλω των τραπεζών, ενώ από την άλλη ούτε θέλει ούτε και μπορεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες.