Το αυτοδιοίκητο του αθλητισμού δεν είναι ανεξέλεγκτο

326

Αναγκαία όσο ποτέ η νομοθετική ρύθμιση της αθλητικής δραστηριότητας

Την ανάγκη για ένα νόμο που να θέσει το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των αθλητικών εταιρειών, τον έλεγχο τους, τα ασυμβίβαστα, τον περιορισμό των θητειών στις ομοσπονδίες, όπως δηλαδή ήταν και πριν χρόνια στην ΚΟΠ, τη ρύθμιση της στοιχηματικής δραστηριότητας, ώστε να έχει λόγο και η Πολιτεία και η Ομοσπονδία στο ποια παιγνίδια μπορούν να συμπεριληφθούν και με βάση ποιες οικονομικές προϋποθέσεις, την ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων και τη διαχείριση τηλεοπτικών αναμεταδόσεων, τόνισε στη δική του παρέμβαση ο Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Βάσος Γεωργίου.

Ένας Νόμος που να ρυθμίζει τα της λειτουργίας της διαιτησίας, προϋποθέσεις, προσόντα, εκπαίδευση, ασυμβίβαστα, τιμωρίες, βαθμολογίες παρατηρητών και όλα τα σχετικά. Είναι και προς το συμφέρον της ΚΟΠ η διαιτησία να επανέλθει κάτω από την εποπτεία του ΚΟΑ, όπως είναι και η εισήγηση του προέδρου του ΚΟΑ, κ. Μιχαηλίδη.

Στο πλαίσιο αυτό ο ίδιος εισηγήθηκε ότι το ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ), η οποία τον καιρό που επιλαμβανόταν ποδοσφαιρικών υποθέσεων παρήγαγε μια πλούσια νομολογία, θα πρέπει να αποτελέσει και πάλι τον τελευταίο βαθμό αθλητικής δικαιοσύνης.

Ταυτόχρονα και παράλληλα ο κ. Γεωργίου προέβη σε μια αναλυτική επιχειρηματολογία γιατί το αυτοδιοίκητο του αθλητισμού δεν μπορεί να είναι πρόφαση για να μην προχωρήσει η Πολιτεία στη συνολική νομοθετική ρύθμιση της αθλητικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Δημόσιο αγαθό ο αθλητισμός στη Γαλλία

Ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Γαλλίας όπου ο αθλητισμός καθορίστηκε από το νόμο ως δημόσιο αγαθό και η Πολιτεία παραχωρεί στις ιδιωτικές αθλητικές ομοσπονδίες προνόμια άσκησης δημόσιας εξουσίας. Αυτό το προνόμιο ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια στο πλαίσιο της αναδοχής απ’ αυτές δημοσίων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από το νόμο για την εκπλήρωση μιας λειτουργίας σημαντικού κρατικού ενδιαφέροντος. Έτσι, κατ’ επανάληψη το Conseil d’ Etat, το Συμβούλιο της Επικρατείας δηλαδή, έχει κρίνει αποφάσεις των οργάνων αθλητικής δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντάς τις σαν Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, καίτοι εκδιδόμενες από όργανα Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.

Για τον γαλλικό νόμο ουδέποτε τέθηκε θέμα παραβίασης του αυτοδιοίκητου, σημείωσε ο κ. Γεωργίου, για να προσθέσει ότι και στην Κύπρο μέχρι το 1995 υπήρχε μια ανάλογη κατάσταση. Η διαιτησία ήταν υπό την εποπτεία του κράτους μέσω του ΚΟΑ. Η Επιτροπή Διαιτησίας που ήταν αρμόδια για τον ορισμό και τις τιμωρίες των διαιτητών ανήκε στον ΚΟΑ. Δημοσιεύονταν μάλιστα και οι βαθμολογίες που έβαζαν οι παρατηρητές στους διαιτητές και οι τιμωρίες. Επίσης στον ΚΟΑ υπήρχε η Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού (ΑΔΕΑ), η οποία εκδίκαζε κατ’ έφεση τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών. Στην κατάσταση αυτή καμιά UEFA και καμιά FIFA δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε και τέθηκε θέμα απαράδεκτης παρέμβασης στο αυτοδιοίκητο.

Στη συνέχεια, με επιμονή της ΚΟΠ και με την ανοχή της Πολιτείας η διαιτησία περιήλθε υπό τη δική της αρμοδιότητα, ενώ παραμερίστηκε με νόμο και η ΑΔΕΑ για να εκδικάζουν τα δικαιοδοτικά όργανα της ΚΟΠ τις εφέσεις. Στο σημείο αυτό, ο κ. Γεωργίου επεσήμανε ότι «η εμπειρία έδειξε πως τα πράγματα όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν, αλλά χειροτέρεψαν. Ούτε βελτιώθηκε τίποτε με την επιβολή του νόμου της σιωπής, της πλήρους αντισυνταγματικής απαγόρευσης δηλαδή των δηλώσεων. Και ενώ ο αθλητισμός μας έκανε σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία 20-25 χρόνια στον αγωνιστικό τομέα, στο δίκαιο του αθλητισμού κάναμε βήματα οπισθοδρόμησης».

Στη συνέχεια της παρέμβασής του, ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε σε σωρεία παραδειγμάτων όπου το αθλητικό κίνημα υποχώρησε από την υπεράσπιση του αυτοδιοίκητού του και προχώρησε σε αλλαγή των δικών του κανονισμών.

* Ένα από τα πρώτα ηχηρά μηνύματα που δέχθηκε η ηγεσία του παγκόσμιου αθλητικού κινήματος, ώστε να καταλάβει πως το δίκαιο που θέτουν οι αθλητικοί οργανισμοί δεν είναι… θεϊκό και δεν υπερέχει ούτε του κρατικού ούτε του ευρωπαϊκού δικαίου, ήταν η απόφαση Bosman το 1995 από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία στηρίχθηκε στο κοινοτικό δίκαιο, το οποίο προνοεί την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Με την απόφαση Bosman ανατράπηκαν οι κανονισμοί της UEFA και πλέον επιτρεπόταν στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να διαπραγματεύονται και να μεταγράφονται ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν λήγει το συμβόλαιό τους με κάποιο σύλλογο, χωρίς ο προηγούμενος σύλλογος να δικαιούται να ζητήσει ανταλλάγματα. Ακυρώθηκαν επίσης όσοι κανονισμοί εθνικών ομοσπονδιών χωρών-μελών της Ε.Ε. επέβαλλαν περιορισμούς σε τέτοιου είδους μεταγραφές, π.χ. αν επέβαλλαν ένα ανώτατο όριο ξένων ποδοσφαιριστών. Με πιο απλά λόγια το δικαστήριο έκρινε ότι αντίκεινται στο ευρωπαϊκό δίκαιο τόσο οι «αποζημιώσεις μεταγραφών» όσο και οι «ρήτρες αλλοδαπών».

* Στη συνέχεια με άλλες αποφάσεις το ΔΕΚ (υποθέσεις Kolpak και Simuntenkov) επέκτεινε την απόφαση Bosman και στους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από κράτη που συνδέονται με συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. και στους ποδοσφαιριστές υπηκόους οποιασδήποτε τρίτης χώρας, η οποία είχε συνάψει συμφωνία εταιρικής σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

* Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έμεινε όμως μόνο στα μεταγραφικά. Έθεσε κάτω από το μικροσκόπιό του ΟΛΟΥΣ τους αθλητικούς κανονισμούς και είπε ότι αυτοί θα ελέγχονται εφόσον έχουν οικονομικές επιπτώσεις (υπόθεση Deliège και υπόθεση Meca-Medina). Αυτό σημαίνει καίρια παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο.

* Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπόθεση Olympique Lyonnais ανάγκασε τη FIFA και την UEFA να τροποποιήσουν τον κανονισμό για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αποφάνθηκε ότι οι νέοι ποδοσφαιριστές δεν είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα που τους κατάρτισε, αλλά με όποια ομάδα επιθυμούν, εφόσον καταβάλουν το ποσό που πράγματι δαπάνησε η ομάδα για την κατάρτισή τους, ποσό κατά πολύ μικρότερο από το ποσό που ίσχυε προηγούμενα.

* Το δε Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (SFT), που είναι το δικαστήριο της έδρας της FIFA και της UEFA, επίσης ανάγκασε το αθλητικό κίνημα σε προσαρμογή των κανονισμών του. Έκρινε παράνομη την πρόνοια σε συμβόλαιο ποδοσφαιριστή που περιόριζε τα δικαιώματά του, με ρήτρα στο συμβόλαιό του για πληρωμή ενός υπέρογκου ποσού για την αποδέσμευσή του. Η οικονομική ελευθερία μπορεί να περιοριστεί, τόνισε το δικαστήριο, αλλά όχι να εξαλειφθεί με έναν εξαιρετικά τιμωρητικό τρόπο.

Φύλλο και φτερό το αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα

Ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε και στο παράδειγμα του ελληνικού αθλητικού νόμου, ο οποίος «πέραν του ότι προνοεί για τα πάντα στις 300 σχεδόν σελίδες του, αναθέτει μεγάλες αρμοδιότητες στο κράτος που κάνουν φύλλο και φτερό το αυτοδιοίκητο, και αυτό έγινε με τη συνεργασία και της FIFA και της UEFA.

Αυτός ο νόμος καθορίζει και ανώτατα όρια θητειών των αξιωματούχων των ομοσπονδιών, και ανεξάρτητα κρατικά δικαιοδοτικά όργανα, καθορίζει προσόντα διαιτητών και κωλύματα συμμετοχής σε σωματείο και αθλητική ομοσπονδία και πολλά άλλα, ενώ ο υπουργός αρμόδιος για τον αθλητισμό έχει τόσο εκτεταμένες εξουσίες, που βασικά ελέγχει σε μεγάλο βαθμό την αθλητική δραστηριότητα. Δικαιούται μάλιστα να επιβάλει πρόστιμο μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ δικαιούται να μεταθέσει μέχρι και την ώρα διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα.

Όσον αφορά την κρατική Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που αποτελείται από δικαστικούς, καθηγητές πανεπιστημίων και νομικούς με εμπειρία στο Αθλητικό Δίκαιο, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνεται ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος τόσο των αθλητικών εταιρειών και των τμημάτων αμειβομένων αθλητών, αλλά και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συνδέεται μαζί τους. Ελέγχει επίσης το στοίχημα, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας τη συμπερίληψη ομάδας στα έντυπα παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, ενώ επιβάλλει και ποινές, πέραν των εισηγήσεών της προς τον αθλητικό δικαστή».

Σύσκεψη και κλήσεις από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Πραγματοποιείται σήμερα η σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μεταξύ του υπουργού, εκπροσώπων των κομμάτων, αθλητικών παραγόντων και της Επιτροπής Δεοντολογίας, στην οποία θα κατατεθούν οι εισηγήσεις όλων των φορέων για πάταξη της διαφθοράς και των προσυνεννοημένων αγώνων. Το ΑΚΕΛ θα εκπροσωπηθεί με αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο ίδιος ο ΓΓ του κόμματος, Άντρος Κυπριανού.

Στη σύσκεψη το ΑΚΕΛ θα καταθέσει τεκμηριωμένα τις προτάσεις του για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, επιδιώκοντας τη σύσταση Ενιαίας Αθλητικής Νομοθεσίας.

Εν τω μεταξύ η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεχίζει την εξέταση καταγγελιών, σχετικά με τη διαφθορά στον αθλητισμό, δηλώνοντας ότι δεν θα εξαιρεθεί κανένας από τη διαδικασία.

Μετά τον πρόεδρο της Ομόνοιας, Σταύρο Παπασταύρου και τον πρώην πρόεδρο της Αγίας Νάπας, Κώστας Ηλία, σειρά παίρνουν ο πρώην διεθνής διαιτητής Μάριος Παναγή και ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, οι οποίοι αρκετές φορές στο παρελθόν έκαναν δημόσιες καταγγελίες.

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως ανακοίνωσε η Ομόνοια, έχει ήδη αποστείλει το φάκελο με τα στοιχεία που διαθέτει στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου (UEFA) και τη διεθνή ομοσπονδία (FIFA).

Η παρουσία όσων έχουν κληθεί στην επιτροπή είναι μονόδρομος, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία του 2017, μη ανταπόκριση στην κλήτευσή της συνιστά ποινικό αδίκημα. Η μη ανταπόκριση προβλέπει την επιβολή μέχρι τριών χρόνων φυλάκισης ή 75 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή συνδυασμό των ποινών.

Αμείλικτα τα ερωτήματα για τη διαφθορά

Αμείλικτα είναι τα ερωτήματα σε σχέση με τη διαφθορά και τη διαπλοκή που υπάρχει κυρίως στο ποδόσφαιρο, αφού τα εργαλεία που παρέχουν οι σχετικοί νόμοι ήταν στη διάθεση των κυπριακών Αρχών χωρίς να αξιοποιηθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπόθεση που αποκάλυψε ο Ισπανός δημοσιογράφος, ενώ η περίπτωση των Μασιά και Κωνσταντίνου αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ως εκ τούτου, αυτοί που δεν ενημέρωσαν (όπως διατείνεται ο Ιωνάς Νικολάου) και αυτοί που δεν έπραξαν ό,τι έπρεπε, θα πρέπει να λογοδοτήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διάσκεψης για τις προτάσεις του κόμματος που αφορούν τον αθλητισμό, αναφέρθηκε στα «όπλα» που παρέχει η νομοθεσία, τα οποία όμως δεν αξιοποιήθηκαν. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι «υπάρχουν πάρα πολλά ‘’όπλα’’ στις σχετικές νομοθεσίες που θα μπορούσαν να έδιναν τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας να προχωρήσουν στη διαλεύκανση των υποθέσεων, φτάνει να το ήθελαν».

Ως παράδειγμα έφερε το δημοσίευμα από τον Ισπανό δημοσιογράφο, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο Α. Κυπριανού σημείωσε ότι επειδή το κόμμα του ξέρει πώς λειτουργούσε ο κ. Νικολάου, «δεν έχουμε καμιά απολύτως αμφιβολία ότι ενημερώθηκε». Παρ’ όλα αυτά διερωτήθηκε, εάν και εφόσον διατείνονται ότι δεν ενημέρωσαν τον κ. Νικολάου, γιατί δεν μας λένε ποιος είχε την ευθύνη να τον ενημερώσει και γιατί δεν ενημέρωσε; Ποια ευθύνη έχει και τι μέτρα θα ληφθούν σε βάρος εκείνου που έχει την ευθύνη; Γιατί δεν κλήθηκε για κατάθεση ο Ισπανός ποδοσφαιριστής που τότε διέμενε στην Κύπρο;

Οπότε, το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν η έλλειψη νομοθεσίας, αλλά η απροθυμία και η έλλειψη βούλησης να διερευνηθούν τα ζητήματα. Κάποιοι θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνες για αυτό που έχει γίνει.

Πρόσθεσε ότι ο Ισπανός δημοσιογράφος ήταν σαφής. Καθορίζεται με αποφάσεις κάποιων ποιος θα είναι ο πρωταθλητής, ποιος θα πάει στην Ευρώπη κ.ο.κ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσουν αφού μας δυσφημίζουν στο εξωτερικό και μας προσβάλλουν ως ανθρώπους.

Επίσης ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ «δεν πρόκειται να δώσει άλλοθι σε κανέναν, ο οποίος δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά του».

Για την υπόθεση των Αντρέα Κωνσταντίνου και Δημήτρη Μασιά, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη σύμφωνα με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο Α. Κυπριανού είπε ότι το κόμμα του θεωρεί πως αυτό που έγινε με τον κ. Μασιά και τον κ. Κωνσταντίνου «είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου», για να προσθέσει πως «το παγόβουνο είναι τεράστιο και είναι πολύ πιο μεγάλο από τις διαστάσεις που έχει πάρει η υπόθεση Μασιά και Κωνσταντίνου».

Σχετικά με το κατά πόσον είναι αισιόδοξος με την έκβαση της υπόθεσης, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι «αν κρίνουμε από την προϊστορία, κανένας δεν μπορεί να είναι αισιόδοξος. Έχουμε πολλές ανησυχίες και πολλές επιφυλάξεις. Θα πιέσουμε και δεν πρόκειται να αφήσουμε τα πράγματα έτσι».

Όχι στην υποβάθμιση του ΚΟΑ

Ο Α. Κυπριανού σχολίασε και την περίπτωση δημιουργίας Υφυπουργείου Αθλητισμού, σημειώνοντας ότι το κόμμα διαφωνεί με αυτή την προσέγγιση, η οποία θα υποβαθμίσει τον ΚΟΑ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως «το ΑΚΕΛ διαφωνεί με τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού και τη συνεπακόλουθη υποβάθμιση του ΚΟΑ. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι το Δ.Σ. του ΚΟΑ δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο του, ας προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Υφυπουργείων και το διορισμό Επιτρόπων, θέση μας είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταθέσει τη συνολική της πρόταση προς τα κόμματα. Όχι αποσπασματικά και με τη μέθοδο του σαλαμιού».

Επιτακτική ανάγκη η θέσπιση πλήρους Αθλητικής Νομοθεσίας

Η αναγκαιότητα για την εφαρμογή από τους αθλητικούς φορείς ενός Κώδικα Διακυβέρνησης έχει πλέον επιβεβαιωθεί μέσα από τα ευρήματα οικονομικής διαχείρισης και έλλειψης χρηστής διοίκησης, των οικονομικών ελέγχων των ομοσπονδιών. Η τροποποίηση της αθλητικής νομοθεσίας που θα ενισχύει τον παρεμβατικό ρόλο της Ανώτατης Αθλητικής Αρχής και θα κατοχυρώνει την εφαρμογή του Κώδικα Διακυβέρνησης, αποτελούν αδήριτη ανάγκη για τον κυπριακό αθλητισμό.

Ως εκ τούτου, συνοπτικά, το ΑΚΕΛ εισηγείται όπως στα πλαίσια ενός πλήρους Αθλητικού Νόμου περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Ερασιτεχνικός αθλητισμός

Πρόνοιες που να ρυθμίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τη λειτουργία των ερασιτεχνικών σωματείων, τη λειτουργία και επιχορήγηση ομοσπονδιών, τον διαχειριστικό και οικονομικό τους έλεγχο, παροχές και άλλη στήριξη της Πολιτείας, τον ορισμό του ερασιτέχνη αθλητή και τις οικονομικές σχέσεις των σωματείων με τους ερασιτέχνες αθλητές τους στα πλαίσια του ερασιτεχνισμού, την ίδρυση τμήματος αμειβομένων αθλητών κ.ά.

2. Επαγγελματικός αθλητισμός

Πρόνοιες που να ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του επαγγελματικού αθλητισμού, ίδρυση και λειτουργία αθλητικής εταιρείας, οικονομικές και άλλες σχέσεις σωματείου και αθλητικής εταιρείας, τη μετάβαση των αθλητών από τον ερασιτεχνικό στον επαγγελματικό αθλητισμό.

3. Αναγνώριση σωματείων

και ομοσπονδιών

Πρόνοιες για τη σύσταση, νόμιμη λειτουργία και αθλητική αναγνώριση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ομοσπονδιών καθώς και για τη λειτουργία τους βάσει των αρχών της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής διοίκησης. Πρόνοιες για περιπτώσεις άρνησης αναγνώρισης ομοσπονδιών, επαναξιολόγησης ή/και ακύρωσης αναγνώρισης.

Πρόνοια για τη σύσταση μόνο μιας αθλητικής ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας για κάθε άθλημα σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ένταξη σωματείων που έχουν ήδη αναγνωριστεί και έχουν αιτηθεί ένταξη. Πρόνοια όπου η αθλητική ομοσπονδία δεν δικαιούται να αρνηθεί τέτοια ένταξη χρησιμοποιώντας παράλογα ή μη αθλητικά κριτήρια.

4. Αντιμετώπιση ύποπτων αγώνων

και χειραγώγησης αποτελεσμάτων

Ενσωμάτωση στην ενιαία αθλητική νομοθεσία του νόμου περί καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων νόμου του 2017, συμπερίληψη στο νόμο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Ακεραιότητας του Αθλητισμού για την αντιμετώπιση ύποπτων αγώνων και χειραγώγησης αποτελεσμάτων μέσω δωροδοκίας/δωροληψίας και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας με βάση την αποκτηθείσα πείρα.

5. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

στις διοικήσεις

Απαγορευτικές πρόνοιες για μη συμμετοχή στις διοικήσεις αθλητικής ομοσπονδίας ατόμων με κωλύματα, αναφορικά με αριθμό θητειών, και ασυμβίβαστα λόγω σύνδεσης με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι δεύτερου βαθμού. Η ενότητα αυτή μπορεί να ενισχυθεί με πρόσθετες διατάξεις αναφορικά με κωλύματα που πρέπει να δηλώνονται στη διάρκεια συνεδριάσεων από άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασία απόφασης οικονομικού ή άλλου περιεχομένου.

6. Θέματα που αφορούν τους αθλητές

Πρόνοιες που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην άθληση για τον κάθε πολίτη, την υποχρεωτική έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ανήλικων αθλητών. Πρόνοια για λειτουργία σχεδίου Διπλής Εκπαίδευσης των αθλητών, σχεδιασμούς χαριστικών παροχών και λειτουργία Σχεδίου Επαγγελματικής Αποκατάστασης.

7. Ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός

Πρόνοια για την ίδρυση ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού, στο πρότυπο του Γενικού Ελεγκτή του κράτους, για διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο, κυρίως των αθλητικών εταιρειών.

8. Λειτουργία Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ)

Πρόνοια για τη λειτουργία της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ) ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για επίλυση αθλητικών διαφορών, ως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, για προσφυγές εναντίον απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ως τριτοβάθμιου δικαστηρίου για αποφάσεις εφετείων ή άλλων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων.

9. Θέματα Ντόπινγκ

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία του ΚΟΑ του κυρωτικού νόμου για την ίδρυση της Κυπριακής Αρχής Αντιντόπινγκ (CyADA) για αντιμετώπιση θεμάτων φαρμακοδιέγερσης – ντόπινγκ. Διαδικασίες ελέγχου, διορισμός και θητείες αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων, καθώς και πειθαρχικές ποινές.

10. Βία στους αθλητικούς χώρους

Ενσωμάτωση στη νομοθεσία του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, εκσυγχρονισμός της και δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης της Βίας, με τη συμμετοχή του αρμόδιου ΥΠΠΑΝ, του ΚΟΑ, οργανώσεων νεολαίας και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία συνδέσμων φιλάθλων.

11. Ιδιωτικές Σχολές / Γυμναστήρια

Πρόνοιες για τον έλεγχο, εποπτεία και χορήγηση άδειας λειτουργίας των αθλητικών σχολών και γυμναστηρίων, πρόνοιες για τα απαιτούμενα προσόντα εργοδοτουμένων σε αυτά και πρόνοια για κτιριολογικό έλεγχο από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

12. Κώδικες / Επιτροπές Δεοντολογίας

Πρόνοια για ενσωμάτωση στα καταστατικά και κανονισμούς λειτουργίας ομοσπονδιών και λοιπών αθλητικών φορέων για την ετοιμασία και έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας που θα ρυθμίζει τη συμπεριφορά των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών. Παράλληλη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας που θα έχει πειθαρχική δικαιοδοσία επί των προσώπων που διοικούν τις αθλητικές ομοσπονδίες.

13. Αθλητισμός των Α.μ.Ε.Α.

Ρύθμιση του Αθλητισμού Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και πρόνοια για αυξημένη προστασία και φροντίδα εκ μέρους του κράτους.

14. Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Ρύθμιση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας, με στόχο την προώθηση της έρευνας για αθλητικά θέματα που θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού. Συλλογή, τεκμηρίωση και αξιοποίηση πληροφοριών επιστημονικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα.

15. Ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και αδειοδότησης αθλητικών χώρων.

16. Ρύθμιση θεμάτων στοιχηματισμού στον αθλητισμό σε συνεργασία με την Αρχή Στοιχημάτων.

17. Ρύθμιση θεμάτων μαζικού – κοινωνικού αθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

18. Ρύθμιση θεμάτων προπονητών και απαιτούμενων προσόντων.

19. Ρύθμιση θεμάτων εθνικών προπονητών και διαδικασίες πρόσληψης.

20. Ρύθμιση θεμάτων αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων, καθήκοντα και ευθύνες, ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων.

21. Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων και διαχείριση τηλεοπτικών αναμεταδόσεων.