Το Σ.Α. του ΟΗΕ επαναβεβαίωσε και είπε τι πρέπει όλοι να κάνουν

35

Του Νεόφυτου Νεοφύτου

Πανηγυρίζουµε για τα αυτονόητα και χαιρετίζουµε την επαναβεβαίωση των ψηφισµάτων για το καθεστώς της κλειστής πόλης των Βαρωσίων.

Αντί µε όπλο τα ψηφίσµατα 550 (1984) και 789 (1992) να ζητούσαµε την έµπρακτη εφαρµογή τους, έγιναν τόσες πολλές παλινδροµήσεις, που χρειάστηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να προσφύγει στο Συµβούλιο Ασφαλείας όχι για να ζητήσει ευθύνες για ποιους λόγους εµπράκτως δεν εφαρµόστηκαν για επιστροφή των Βαρωσίων στους νόµιµους κατοίκους τους, αλλά για να επαναβεβαιωθούν και να υπενθυµίσουν στην Τουρκία τι προβλέπουν και να µην προχωρήσουν στον εποικισµό της πόλης.

Ναι, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν είχαµε οποιαδήποτε διαφοροποίηση. ∆εν αρκεί. Με αφορµή την προσφυγή για τα Βαρώσια, το Συµβουλίου Ασφαλείας ενηµερώθηκε από τον αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ Όσκαρ Φερνάντεζ Ταράνκο για την κατάσταση στην Κύπρο.

Τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας βρήκαν την ευκαιρία να αναφερθούν και στην τελευταία τους απόφαση 2483, η οποία λήφθηκε πριν λίγους µήνες, υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει να αναζητηθεί «συνολική λύση του Κυπριακού στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας».

Κάλεσαν τα µέρη να εµπλακούν εποικοδοµητικά και να ανταποκριθούν στη νέα προσπάθεια που καταβάλλει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ µε την αίσθηση της επείγουσας ανάγκης. Ενθάρρυναν επίσης τους ηγέτες να συµφωνήσουν και να εφαρµόσουν νέα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης.

Τα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν ακόµη όλες τις πλευρές και όλους τους εµπλεκόµενους να απέχουν από κάθε ενέργεια και ρητορική που θα µπορούσε να βλάψει τις πιθανότητες επιτυχίας για µια διευθέτηση.

Με λίγα λόγια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αποτάθηκε στα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας, από τα οποία ζήτησε ουσιαστικά να θυµηθούν τι προβλέπουν τα δύο σχετικά ψηφίσµατα για τα Βαρώσια και το Συµβούλιο Ασφαλείας αφού επαναβεβαίωσε το περιεχόµενο των δύο ψηφισµάτων, υπενθύµισε µε τη σειρά του στον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι το σηµαντικότερο τώρα είναι οι δύο πλευρές να επιστρέψουν στο τραπέζι και να καταλήξουν σε µια συνολική και δίκαιη διευθέτηση, βασισµένη σε µία ∆∆Ο και αυτό πρέπει να γίνει σε ορατό χρονικό ορίζοντα.

Εάν λήφθηκαν τα µηνύµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας, αυτό θα διαφανεί από τις κινήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη τις αµέσως επόµενες ηµέρες-εβδοµάδες ενόψει της τριµερούς συνάντησης που στοχεύει στην κατάληξη των όρων αναφοράς.