∆ύο µεγάλες εκκρεµότητες, καθοριστικές για την πορεία  ΓεΣY

240
Ομαλά, παρά κάποια μικροπροβλήματα, κύλησε η σημερινή μέρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, δηλώνει ο διευθυντής Χρίστος Νικολάου.

Του

Νεόφυτου Νεοφύτου

 

Μετά από δύο εβδοµάδες λειτουργίας του Γενικού Συστήµατος Υγείας, υπάρχει µεγάλη αισιοδοξία ότι η µεταρρύθµιση στην Υγεία θα συνεχιστεί. Έχει αγκαλιαστεί από εκατοντάδες χιλιάδες συµπολίτες µας, ενώ και οι άνθρωποι που εντάχθηκαν να το υπηρετήσουν έχουν βάλει το δικό τους στοίχηµα για να επιτύχουν. Είναι οι άνθρωποι του ΟΑΥ και του ΟΚΥπΥ. Είναι ο ίδιος ο Υπ. Υγείας τον οποίο πιστώνουµε θετικά. Είναι επίσης η µεγάλη µερίδα του ιατρικού κόσµου, γιατροί, νοσοκόµοι και φαρµακοποιοί, οι οποίοι, παρά τις επιµέρους επιφυλάξεις και εντάσεις τους, άρχισαν να εµπιστεύονται το ΓεΣΥ.

Στο επόµενο χρονικό διάστηµα υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά ζητήµατα, η επίλυση των οποίων θα συµβάλει στην επιτυχία του ΓεΣΥ:

Πρώτο, είναι η ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων για να δοθούν άµεσα, όχι µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα, λύσεις στα κρατικά µας νοσοκοµεία.

Είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα και από τη στιγµή που όλοι αναγνωρίζουν ότι τα δηµόσια νοσοκοµεία είναι η ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ, τότε οφείλουµε -θα έπρεπε βέβαια οι κυβερνώντες να είχαν πράξει πολλά πριν την εφαρµογή του ΓεΣΥ και δεν έπραξαν- να δώσουµε λύσεις. Υπάρχουν θέµατα υποδοµών και εξοπλισµών. Θέµατα στελέχωσης µε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Απαιτούνται αποφάσεις και κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, συνειδητοποιώντας όλοι ότι χωρίς οµαλή λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων µας θα εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στην πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ.

∆εύτερο, υψίστης σηµασίας θέµα, για το οποίο θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις, είναι η ανάγκη να ενταχθούν στο ΓεΣΥ µικρές και µεγάλες πολυκλινικές, ιδιωτικά νοσοκοµεία. Χρειάζεται και σε αυτό τον τοµέα να εξευρεθούν λύσεις. Σίγουρα εδώ κυριαρχούν µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, αλλά αν όλοι οι εµπλεκόµενοι αντιµετωπίσουν την υγεία ως δηµόσιο αγαθό που πρέπει να απολαµβάνουν πλούσιοι και φτωχοί, τότε είναι δυνατό να εξευρεθούν -και πρέπει να εξευρεθούν- λύσεις και να ενταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκοµεία στο ΓεΣΥ.

Με την επίλυση των δύο πιο πάνω ζητηµάτων και µε λύσεις σε επιµέρους προβλήµατα, είτε µε τα φάρµακα είτε µε τα αναλώσιµα, µπορούµε να πιστεύουµε ότι θα έχουµε ένα αντάξιο των προσδοκιών του λαού µας Γενικό Σύστηµα Υγείας.