Υπόθεση όλων η ένταξη και συνύπαρξη με τους «ξένους»Του
Χρήστου Χαραλάμπους

Το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές, αλλά θα το επαναλάβουμε και τώρα ότι στα πιο σημαντικά που καταγράφει στο ενεργητικό της η Λεμεσός είναι η συμμετοχή της στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και ιδιαίτερα εκείνα που βασικό αντικείμενό τους έχουν τη διαχείριση του μεταναστευτικού και κυρίως την αντιμετώπιση που τυγχάνουν όλοι εκείνοι οι κατατρεγμένοι από τους πολέμους που διαλύουν τις χώρες τους, αλλά και οι άνθρωποι που η φτώχεια μαστίζει τον τόπο τους και αναγκάζονται να καταφεύγουν (με τον τρόπο και τα μέσα που όλοι γνωρίζουμε) σε πόλεις της Ευρώπης, αναζητώντας το ανθρώπινο δικαίωμά τους για ασφάλεια και αξιοπρεπή επιβίωση. Ο Δήμος Λεμεσού όπως και άλλες Τοπικές Αρχές και φορείς που συμμετέχουν εδώ και αρκετά χρόνια ως εταίροι σε τέτοιου είδους προγράμματα, αναμφίβολα, έχουν αποδείξει ότι ανταποκρίνονται στον μέγιστο βαθμό στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στους πρόσφυγες και γενικότερα τους ξένους που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας βέβαια και τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Κι αυτή η θετική συμπεριφορά εκδηλώνεται μέσα από πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ανθρώπων στους χώρους διαμονής τους, αλλά κυρίως στην αποδοχή και την ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία. Τέτοιες δράσεις εκδηλώνονται ιδιαίτερα μέσα από το πρόγραμμα «Λεμεσός μια πόλη ο κόσμος όλος» που έχει περιλάβει στις πρωτοβουλίες του και καθοριστικές παρεμβάσεις στα σχολεία όπου «ξένα» παιδιά φοιτούν στα ίδια θρανία με «δικά» μας παιδιά. Το ζήτημα όμως της αποδοχής και της ένταξης χωρίς αποκλεισμούς στην κοινωνία της Κύπρου όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ξεριζωθεί από τις δικές τους πατρίδες, δεν αφορά μόνο τις Τοπικές Αρχές. Πρωτίστως θα πρέπει να αποτελέσει υπόθεση όλων των πολιτών που καθημερινά, στους χώρους εργασίας, στη γειτονιά, στις κοινωνικές και άλλες δραστηριότητές μας ή άλλως πως, βρισκόμαστε σε επαφή με αυτούς τους «άλλους». Όσοι δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Λεμεσού και την ανάγκη της συνύπαρξης και συνεργασίας «εμάς» και των «ξένων», θα πρέπει να το κάνουμε στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα προγράμματα των Τοπικών Αρχών. Και υπάρχουν πολλά πεδία δράσης. Από την άλλη, και εμείς οι ίδιοι έχουμε την ευκαιρία, σε προσωπικό επίπεδο, να εφαρμόσουμε αυτή την επιβαλλόμενη πρακτική της ομαλής συνύπαρξης και συνεργασίας αφού ο καθένας μας, στο δικό μας ή κάποιο συγγενικό μας σπίτι, φιλοξενούμε κάποιον αλλοδαπό για την εργατική του δύναμη ή για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε δικούς μας ανθρώπους.