Η 30η Σεπτεμβρίου η τελική προθεσμία για διαθεσιμότητα πλαστικών προϊόντων που απαγορεύει ευρωπαϊκή Οδηγία

Composition with plastic bottles of mineral water. Plastic waste

Η 30η Σεπτεμβρίου 2022 είναι το τελικό χρονικό περιθώριο για τη διαθεσιμότητα πλαστικών προϊόντων που διατέθηκαν στην κυπριακή αγορά πριν την 3η Ιουλίου 2021, αναφέρει το Τμήμα Περιβάλλοντος, σημειωνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904/ΕΕ για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα πλαστικά προϊόντα, έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου με τον 48(Ι)/2022, «Περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο» του 2022.

Σε ανακοίνωσή του, υπενθυμίζεται ότι τα είδη η διάθεση των οποίων έχει απαγορευτεί στην αγορά από τις 3 Ιουλίου 2021 είναι οι μπατονέτες με πλαστικό στέλεχος (με εξαίρεση αυτές που εμπίπτουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), μαχαιροπήρουνα, πιάτα, καλαμάκια (με εξαίρεση αυτά που εμπίπτουν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό), αναδευτήρες ποτών, ράβδοι που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανία ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις, περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο. Δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επιτόπου είτε εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία π.χ. μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα.

Συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.

Επίσης, περιλαμβάνονται περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματα τους, κυπελλάκια από διογκωμένο πολυστυρένιο και τα καπάκια και καλύμματα τους και προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (είτε είναι μίας χρήσης, είτε όχι).

Η εθνική νομοθεσία, αναφέρεται, έχει υιοθετήσει τα άρθρα και τα παραρτήματα της Οδηγίας ως έχουν, και παράλληλα καθορίζεται και το τελικό χρονικό περιθώριο για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 3/7/2021 – ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας.

Σημειώνεται ότι διάθεση στην αγορά συντελείται, όταν ένας κατασκευαστής ή εισαγωγέας προμηθεύει για πρώτη φορά ένα προϊόν σε έναν διανομέα – η αλυσίδα διανομής μπορεί να είναι η εμπορική αλυσίδα του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου του, ή σε έναν τελικό χρήστη. Διαθεσιμότητα είναι κάθε μεταγενέστερη ενέργεια, π.χ. από διανομέα σε διανομέα ή από διανομέα σε τελικό χρήστη εντός του ιδίου κράτους. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στον Οδηγό Διευκρινήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον εθνικό Νόμο, ως τελικό χρονικό περιθώριο για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά της Κύπρου πριν από τις 3/7/2021 καθορίζεται η 30/9/2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής απαγορεύεται η διαθεσιμότητα και ο εντοπισμός του στην κυπριακή αγορά, και ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθούν και από τα ράφια των επιχειρήσεων. Επισημαίνει δε ότι θα διεξαχθούν σχετικοί έλεγχοι στα πλαίσια των προνοιών του «Περί Αποβλήτων Νόμου» για τη συμμόρφωση των παραγωγών και εισαγωγέων με τη νομοθεσία, καθώς και των διανομέων.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2019/904/ΕΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, όπου δίνεται καθοδήγηση για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Οδηγίας, σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της Οδηγίας και κατά συνέπεια των απαγορεύσεων, εμπίπτουν τα πολυμερή και τα τροποποιημένα φυσικά πολυμερή.

Σχετικός Οδηγός Διευκρινήσεων, Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σχετικά με την Οδηγία για τα Πλαστικά μίας Χρήσης, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument.

Σημειώνεται ότι σήμανση απαιτείται να τοποθετείται στα πιο κάτω προϊόντα:

Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν, υγρά μαντηλάκια, προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, τσιγάρα ή πούρα με φίλτρο που περιέχουν πλαστικό, φίλτρα μιας χρήσης που περιέχουν πλαστικό, ηλεκτρονική συσκευή για χρήση με προϊόν αεριοποιημένου καπνού όπου συμπεριλαμβάνεται φίλτρο μίας χρήσης που περιέχει πλαστική ύλη και κυπελλάκια για ποτά.

Αναφέρει επίσης ότι εφαρμόζεται μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy