Εμπειρογνώμονες από το Περιβαλλοντικό Γραφείο Αυστρίας προσφέρουν υποστήριξη στην Κύπρο στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γραφείου η Κύπρος, όπως και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναλάβει υποχρεώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης  μέχρι το 2020 και για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου ενισχύει τις προσπάθειές του για εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Οδηγία 2012/27/ΕΕ) και της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ).

Όπως σημειώνεται, για τους επόμενους 18 μήνες οι εμπειρογνώμονες του Περιβαλλοντικού Γραφείου της Αυστρίας σε συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Ενέργειας,  θα αναπτύξουν μεθοδολογία για τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της  Εθνικής Νομοθεσίας. Θα αναπτύξουν επίσης  συστήματα πληροφορικής για την ηλεκτρονική διαχείριση όλων των μητρώων που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας, και υπολογιστικά εργαλεία για τον υπολογισμό των ετήσιων εξοικονομήσεων ενέργειας που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στην Κύπρο.
 
Παράλληλα, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών υπό την επίβλεψη του Περιβαλλοντικού Γραφείου Αυστρίας θα πραγματοποιήσει σειρά δράσεων για ενίσχυση της  ευαισθητοποίησης φορέων, επιχειρήσεων  και του κοινού, σε σχέση με τα οφέλη των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.