Η αγορά υπηρεσιών δεν έχει θέση στην εκπαίδευση

  • «∆εν πρέπει να θεωρούµε την Παιδεία ως δαπάνη αλλά ως επένδυση», διαµηνύει ο Απόστολος Σκουρουπάτης
  • Την ερχόµενη Πέµπτη ΠΟΕ∆ και  ΥΠΠΑΝ συζητούν για τα ∆ΡΑΣΕ
  • Το Υπουργείο δεν έχει ακόµα αποφασίσει εάν και πώς θα αξιοποιηθούν φέτος οι 62 δάσκαλοι που είχαν εργοδοτηθεί πέρσι για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
  • Σήµερα η ειδική εκπαίδευση αριθµεί περίπου 1.100 εκπαιδευτικούς, από τους οποίους το 50%-60% είναι έκτακτοι
  • Η κυβερνητική λογική του «λιγότερου κράτους» το µόνο που πέτυχε είναι τη δηµιουργία εκπαιδευτικών τριών ή και παραπάνω ταχυτήτων
  • Η ΠΟΕ∆ διαφωνεί µε την επιδότηση ιδιωτικών νηπιαγωγείων για παιδιά προδηµοτικής

 

Της Ελένης Κωνσταντίνου

Την ερχόµενη Πέµπτη 4 Αυγούστου η ΠΟΕ∆ θα έχει συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας Πρόδροµο Προδρόµου µε µοναδικό θέµα στην ατζέντα την αγορά υπηρεσιών, µε σκοπό την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στις σχολικές µονάδες ∆ΡΑΣΕ. Αναλόγως των όσων θα διαµειφθούν, θα είναι και οι αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει η οργάνωση των εκπαιδευτικών ∆ηµοτικής σε συνεδρίαση του Κ∆Σ τις επόµενες ηµέρες.

Όπως δήλωσε στη «Χαραυγή» ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ∆ και μέλος της Γραµµατείας της Προοδευτικής Κίνησης ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών, Απόστολος Σκουρουπάτης, η ΠΟΕ∆ είναι έτοιµη να λάβει και δυναµικά µέτρα εάν χρειαστεί, αφού σε καµία περίπτωση δεν συναινεί να λειτουργήσουν οι σχολικές µονάδες ∆ΡΑΣΕ µε την προσφορά 3.000 διδακτικών περιόδων µέσα από αγορά υπηρεσιών.

Αναπόσπαστο κοµµάτι του σχολικού προγράµµατος η διδασκαλία της Ελληνικής

Η ΠΟΕ∆, τονίζει, δεν θα αποδεχτεί την προσφορά ούτε και µίας ώρας µε αγορά υπηρεσιών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά µε µεταναστευτική βιογραφία. Εξηγεί ότι η συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κοµµάτι του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµατος, αφού σε αυτές τις σχολικές µονάδες το 20% του µαθητικού πληθυσµού είναι παιδιά µε µεταναστευτική βιογραφία.

Πέρσι έστω και την υστάτη η ΠΟΕ∆ κατάφερε να πείσει την εργοδοτική πλευρά, µε αποτέλεσµα οι ώρες για εκµάθηση της ελληνικής στις σχολικές µονάδες ∆ΡΑΣΕ να ενσωµατωθούν στο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα και να προσφερθούν από τον ∆εκέµβριο του 2021 µέχρι και τον Ιούνιο του 2022 από το µόνιµο και το έκτακτο προσωπικό των σχολικών µονάδων.

Για το σκοπό αυτό είχαν εργοδοτηθεί πέρσι 62 δάσκαλοι, για τους οποίους το υπουργείο δεν έχει ακόµα αποφασίσει εάν θα αξιοποιηθούν φέτος και πώς, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ∆. Αυτό που αποφάσισαν είναι να αγοράσουν υπηρεσίες για 3.000 ώρες διδασκαλίας. «Η ΠΟΕ∆ έχει προειδοποιήσει πως δεν θα γίνει αποδεκτή η αγορά υπηρεσιών για ένα κύριο µάθηµα όπως είναι η ελληνική γλώσσα. Θα πάµε σε έναν πρώτο διάλογο µε τον Υπουργό Παιδείας, ευελπιστώντας ότι θα έχουµε ένα θετικό αποτέλεσµα. Σε αντίθετη περίπτωση η ΠΟΕ∆ θα αναγκαστεί να λάβει µέτρα αντίδρασης», ξεκαθάρισε.

Εκπαιδευτικοί πολλών ταχυτήτων

Η αγορά υπηρεσιών στην εκπαίδευση αλλά και η δηµιουργία εκπαιδευτικών τριών ή και παραπάνω ταχυτήτων αποτελεί πρόκληση για την ΠΟΕ∆. Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι µέχρι και τις 31 Ιουλίου 2022 θα υπάρχουν:

∆ηµοτική: 38 µόνιµοι, 176 αορίστου, 289 συµβασιούχοι, 247 διοριστέοι και 148 διορίσιµοι.

Προδηµοτική: 13 µόνιµοι, 57 αορίστου, 135 συµβασιούχοι, 97 διοριστέοι και 51 διορίσιµοι.

Λογοθεραπεία: 4 µόνιµοι, 108 αορίστου, 179 συµβασιούχοι, 165 διοριστέοι και 57 διορίσιµοι.

Ειδικά Μαθησιακά: 5 µόνιµοι, 165 αορίστου, 249 συµβασιούχοι, 249 διοριστέοι και 105 διορίσιµοι.

Εκπαίδευση Κωφών: 8 αορίστου, 8 συµβασιούχοι, 11 διοριστέοι.

Φυσιοθεραπεία: 15 αορίστου, 18 συµβασιούχοι, 32 διοριστέοι.

Μουσικοθεραπεία: 11 αορίστου, 11 συµβασιούχοι, 20 διοριστέοι.

Ειδική Γυµναστική: 7 αορίστου, 11 συµβασιούχοι, 20 διοριστέοι.

Εργοθεραπεία: 1 µόνιµος, 4 αορίστου, 12 συµβασιούχοι, 59 διοριστέοι.

Ένα σηµαντικό θέµα το οποίο θέτει η ΠΟΕ∆ από το 2019 επιτακτικά είναι η αύξηση των οργανικών θέσεων για µονιµοποιήσεις, ιδιαίτερα στην ειδική εκπαίδευση.

50% στην ειδική εκπαίδευση είναι έκτακτοι

Σήµερα η ειδική εκπαίδευση, αναφέρει ο Απόστολος Σκουρουπάτης, αριθµεί περίπου 1.100 εκπαιδευτικούς, από τους οποίους το 50%-60% είναι έκτακτοι, είτε αορίστου είτε συµβασιούχοι. Αυτό που ζητά η ΠΟΕ∆ είναι να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις ώστε να µειωθεί ο αριθµός των εκτάκτων.

Ερωτηθείς για τις ανάγκες στη ∆ηµοτική και την Ειδική Εκπαίδευση, ο Απόστολος Σκουρουπάτης επεσήµανε πως οι ανάγκες είναι συνεχόµενες και δεν υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθεί πλεονασµός. Ακόµη και αν µειωθεί ο µαθητικός πληθυσµός, όπως αναφέρει, µε εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις όπως η µείωση των µαθητών ανά τµήµα, θα δηµιουργήσουν νέες ανάγκες για να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό που εργάζεται στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση.

«∆εν πρέπει να θεωρούµε την Παιδεία ως δαπάνη αλλά ως επένδυση. ∆εν θάπρεπε να υπάρχουν τέτοιοι αριθµοί εκτάκτων στην εκπαίδευση. Οι έκτακτοι θα έπρεπε να περιορίζονται σε έναν αριθµό 7-10% του συνόλου των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας για να καλύπτονται οι ανάγκες της σχολικής χρονιάς. Αντίθετα, στην ειδική εκπαίδευση παρατηρούµε το παράδοξο να έχουµε 50% έκτακτους και στην προδηµοτική να µην έχουµε οργανικές διοικητικές θέσεις. Έχουµε π.χ. απλούς νηπιαγωγούς που ασκούν διοίκηση σε µονοθέσια, διθέσια ή τριθέσια νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης διευθυντών ή βοηθών διευθυντών.

Αυτά είναι αιτήµατα της ΠΟΕ∆ εδώ και χρόνια. Για κάποια υπήρξε θετική ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, για κάποια όχι. Να υπενθυµίσω ότι στον προϋπολογισµό του 2021 είχε γίνει και εξαγγελία από την κυβέρνηση ότι όσοι καταψηφίζουν τον προϋπολογισµό, καταψηφίζουν και χιλιάδες οργανικές θέσεις. Παρόλο που έχουµε προφορικές δεσµεύσεις και είναι ανέξοδο να µονιµοποιηθούν όλοι αυτοί οι έκτακτοι που είναι αορίστου χρόνου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να προχωρήσει η κυβέρνηση».

∆ιαφωνία µε την επιδότηση ιδιωτικών προδηµοτικής

Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί έντονα την ΠΟΕ∆ είναι η επέκταση της υποχρεωτικής προδηµοτικής εκπαίδευσης προς τα κάτω. Το θέµα δεν αναφέρεται στο Σχέδιο Επιχορήγησης ∆ιδάκτρων και Σίτισης Παιδιών µέχρι 4 ετών που ανακοινώθηκε αυτή τη βδοµάδα, αλλά την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για µείωση του ορίου εισδοχής στην υποχρεωτική προδηµοτική εκπαίδευση κατά 8 µήνες από την επόµενη σχολική χρονιά.

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, αντί να προχωρήσει στην υλοποίηση µιας διαχρονικής κοινωνικής απαίτησης και αναγκαιότητας, την επέκταση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν Υποχρεωτικής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης προς τα κάτω, άνοιξε το δρόµο για απευθείας επιχορήγηση των ιδιωτικών νηπιαγωγείων µε… κουπόνια! Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει, µε µαθηµατική ακρίβεια, στην υποβάθµιση ή/και στην ιδιωτικοποίηση της ∆ηµόσιας Προδηµοτικής Εκπαίδευσης.

«∆ιαφωνούµε µε την επιδότηση ιδιωτικών νηπιαγωγείων για παιδιά προδηµοτικής και είναι ένα θέµα που έχουµε θέσει ζητώντας να µπούµε σε διάλογο µε το Υπουργείο Παιδείας. Είναι άξιον απορίας γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει µεριµνήσει για την ενίσχυση της δηµόσιας προδηµοτικής, είτε µε την ανέγερση νέων σχολείων είτε µε προσλήψεις νηπιαγωγών, ώστε να µπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινωνίας και κάθε παιδί να µπορεί να φοιτήσει στο νηπιαγωγείο της γειτονιάς του. Αντ’ αυτού µπήκε νοµοθετική πρόνοια, η οποία και θα συζητηθεί τον Σεπτέµβρη για αλλαγή εκπαιδευτικών περιφερειών και παραχώρηση κουπονιών για να µπορούν να φοιτήσουν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία», σηµειώνει ο Απόστολος Σκουρουπάτης.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.