Η ανθρώπινη δραστηριότητα και η όχλησή της απειλεί τη μεσογειακή φώκια

Οι κυριότερες απειλές κατά της μεσογειακής φώκιας σχετίζονται με την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή που αναπαράγεται το είδος.Οι κυριότερες απειλές κατά της μεσογειακής φώκιας σχετίζονται με την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή που αναπαράγεται το είδος.

Αυτό καταγράφεται στη «Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και ειδικότερα όσον αφορά τη μεσογειακή φώκια και τα χερσαία καταφύγιά της, στο πλαίσιο της προστασίας των ειδών και οικοτόπων στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών του δικτύου Natura 2000» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει από τα καλύτερα σε όλη την ακτογραμμή της Κυπριακής Δημοκρατίας (όσον αφορά τη μορφολογία τους) χερσαία ενδιαιτήματα για την αναπαραγωγή του είδους, με σημαντικότερο τον Σπήλιο της Φώκιας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει στην υποβάθμιση του βιοτόπου της φώκιας ή την ενόχλησή της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρουσία καφεστιατορίου στην περιοχή η οποία όπως επισημαίνεται προκαλεί όχληση στο σημαντικότερο από τα καταφύγια του είδους, δηλαδή τον Σπήλιο της Φώκιας.

Στη Μελέτη προτείνεται ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για τα δημόσια ή ιδιωτικά φωτιστικά σώματα στην περιοχή μελέτης που κατευθύνουν το φως στη θάλασσα και ιδιαίτερα στις εισόδους των αναπαραγωγικών καταφυγίων της μεσογειακής φώκιας.

Αυτό κρίνεται αναγκαίο εξαιτίας της ευαισθησίας της μεσογειακής φώκιας στους χώρους αναπαραγωγής και γαλουχίας των μικρών της, οπότε οποιαδήποτε μορφή ενόχλησης θα πρέπει να αποφεύγεται, σημειώνεται. Επιπρόσθετα προτείνεται όπως αποζημιωθούν μέσω της διαδικασίας απαλλοτρίωσης της γης οι ιδιοκτήτες, καθώς συγκεκριμένα τεμάχια βρίσκονται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση (σχεδόν πάνω) από τα κύρια αναπαραγωγικά καταφύγια της μεσογειακής φώκιας. Σε διαφορετικό ενδεχόμενο, αν αυτό δεν είναι εφικτό, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα συγκεκριμένα τεμάχια που μέχρι σήμερα δεν έχουν οικοδομηθεί, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα ότι οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική οικοδόμησή τους δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τη στατικότητα των σπηλαίων και την απώλεια των ενδιαιτημάτων της μεσογειακής φώκιας.

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται αποτύπωση των σπηλαίων και λεπτομερής γεωλογική στατική μελέτη, τα πορίσματα των οποίων θα καθορίσουν τις προδιαγραφές των αναπτύξεων.

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονται είναι και η απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής εκδήλωσης που δύναται να προκαλέσει ηχορύπανση ή φωτορύπανση στη Ζώνη Απόλυτης Προστασίας των Θαλασσινών Σπηλιών, όπως και η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής του μέτρου σε ακτίνα 200 μέτρων πέριξ της Ζώνης Απόλυτης Προστασίας των Θαλασσινών Σπηλιών.

Ενώ ταυτόχρονα προτείνεται η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης που θα αφορά το ευρύ κοινό, σε ειδικές ομάδες (επαγγελματίες ψαράδες, καταδυτικός τουρισμός κ.λπ.) και σε σχολεία της περιοχής αναμένεται να αυξήσει την ευαισθησία των κατοίκων της περιοχής και των ατόμων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή, ως προς τη σημαντικότητα της διατήρησης των ενδιαιτημάτων των Θαλασσινών Σπηλιών.

Επίσης, προτείνεται όπως απαγορευτεί οποιαδήποτε εργασία εκτέλεσης έργων θωράκισης των παράκτιων πρανών ή αφαίρεσης βράχων από τη θάλασσα ή την παραλία, και τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοίωση του υποστρώματος ή των σπηλιών ή της τοπογραφίας της περιοχής μελέτης.

Άννα Μισιαούλη