Η χρησιµότητα της γενικής εκτίµησης ακινήτων


Του
Μαρίνου Κυναιγείρου*

 

Πρόσφατα το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ολοκλήρωσε και δηµοσίευσε τη νέα γενική εκτίµηση ακινήτων σε αξίες 1.1.2021 κατά την οποία εκτιµήθηκαν συνολικά 1.660.048 ακίνητα συνολικής αξίας πέραν των 186 δισεκατοµµυρίων ευρώ, σε σύγκριση µε περίπου 182 δισεκατοµµύρια που ήταν η συνολική αξία των ακινήτων την 1.1.2018.

Όπως ξαναγράψαµε και διευκρινίζει και το Κτηµατολόγιο, η γενική εκτίµηση ακινήτων διενεργείται κυρίως για σκοπούς φορολογίας µέσω µίας συγκεκριµένης διαδικασίας συλλογής εκτιµητικών χαρακτηριστικών των ακινήτων σε παγκύπρια βάση, µε επιτόπου επιθεωρήσεις ακινήτων (χωρίς όµως είσοδο εντός του ακινήτου), µε τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, µε επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και άλλων γεωγραφικών δεδοµένων και µε πλήρη αξιοποίηση του ολοκληρωµένου Συστήµατος Πληροφοριών Γης. Ακολούθως διενεργούνται αναλύσεις τιµών µε βάση συγκριτικές πωλήσεις, κόστη κατασκευής και άλλα στοιχεία σε κάθε γεωγραφική περιοχή, κατά πολεοδοµική ζώνη και είδος ακινήτου, αναπροσαρµογές για τα επιµέρους χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου, τόσο για τη γη (εµβαδόν, πρόσβαση, θέση, σχήµα κ.α.), όσο και για τα κτίρια (εµβαδόν, ηλικία, κατηγορία, κατάσταση κ.α.).

Με βάση τα δεδοµένα που συλλέγονται, διενεργείται µαζική µηχανογραφηµένη εκτίµηση σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και µε στήριξη εξειδικευµένων λογισµικών.

Τέλος, ακολουθεί έλεγχος ποιότητας για διασφάλιση της εγκυρότητας των τιµών.

Πρόκειται για µία χρονοβόρα και µε κόστος διαδικασία, η οποία µε βάση τη σχετική νοµοθεσία πρέπει να διενεργείται κάθε τρία χρόνια. Θεωρούµε πως η συχνότητα διενέργειας της γενικής εκτίµησης θα µπορούσε να είναι κάθε πέντε χρόνια, καθώς οι αυξοµειώσεις στις τιµές των ακινήτων δεν είναι τόσο έντονες ώστε να επέλθει µεγάλη αλλαγή σε διάστηµα τριών ετών, η οποία να επηρεάζει τη φορολογία τους.

Επί της ουσίας τώρα. Όπως ανακοίνωσε το Κτηµατολόγιο, κατά µέσο όρο οι αξίες της Γενικής Εκτίµησης 1.1.2021 δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις αντίστοιχες αξίες της 1.1.2018. Παρατηρούνται πολύ µικρές αυξήσεις στις αξίες των οικιών και διαµερισµάτων, ενώ στις περιπτώσεις χωραφιών και οικοπέδων παρατηρούνται και κάποιες µειώσεις. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι σηµαντικές, παρατηρούνται στα διαµερίσµατα και τις κατοικίες της επαρχίας Λεµεσού.

Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο αφού ο κάθε πολίτης ουσιαστικά µε το πάτηµα ενός κουµπιού µπορεί να έχει πρόσβαση στα αποτελέσµατα της εκτίµησης για το ακίνητο που τον ενδιαφέρει για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης. Υπενθυµίζουµε πως πρόκειται για δεδοµένα που µέχρι πριν µερικά χρόνια δεν είχαν ανανεωθεί από το 1980 και ουσιαστικά όσο ήταν διαθέσιµα, ήταν εκτός πραγµατικότητας.

Όπως έχει επαναλάβει και ξεκαθαρίσει πολλές φορές το Κτηµατολόγιο, οι τιµές που προκύπτουν από τις γενική εκτίµηση αποτελούν τη βάση για σκοπούς φορολογίας και όχι για άλλους σκοπούς όπως για αγορά/πώληση, επένδυση, δανειοδότηση, απαλλοτρίωση κ.λπ. Άλλωστε, πρακτικά είναι αδύνατον να εκτιµηθούν µε σωστό τρόπο όλα τα ακίνητα που υπάρχουν στην Κύπρο µέσα σε τρία χρόνια. Με απλούς υπολογισµούς προκύπτει πως για να γινόταν κάτι τέτοιο θα χρειάζονταν περίπου 38 χρόνια! Θέλουµε να επαναλάβουµε τη συγκεκριµένη επισήµανση, καθώς τις τελευταίες µέρες κάποιες δηµοσιεύσεις ενδεχοµένως να προκάλεσαν σύγχυση στους πολίτες. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και άλλοι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους εγγεγραµµένους και αδειούχους κτηµατοµεσίτες, ώστε να τυγχάνουν πλήρους και αξιόπιστης ενηµέρωσης για ζητήµατα που τυχόν τους απασχολούν και για τα φυσικά και νοµικά χαρακτηριστικά του ακινήτου που τους ενδιαφέρει.

*MRICS, πρόεδρος Συµβουλίου Εγγραφής Κτηµατοµεσιτών

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.