Να εφαρμόσει το τρίπτυχο Ενημερώσου, Επιμορφώσου και Διεκδίκησε τα καταναλωτικά σου δικαιώματα, καλεί τους εργαζόμενους καταναλωτές το Τμήμα Εργαζόμενων Καταναλωτών της ΔΕΟΚ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, κάνοντας λόγο για κενά και αδυναμίες στο κεφάλαιο προστασίας του καταναλωτή.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΟΚ, η σωστή καταναλωτική συμπεριφορά είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής μας όσο και για την προστασία των οικονομικών μας συμφερόντων.

Ιδιαίτερα στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, σημειώνει η ΔΕΟΚ, με την ψηφιακή τεχνολογία και το διασυνοριακό εμπόριο να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές μας, η ανάγκη επιμόρφωσης των καταναλωτών ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους είναι επιτακτική. 

Παρά το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα στην Κύπρο για την προστασία των καταναλωτών, η ΔΕΟΚ διαπιστώνει σοβαρές αδυναμίες και ελλείμματα που οφείλονται στον ολιγοπωλιακό χαρακτήρα ουσιωδών αγαθών και υπηρεσιών όπως τα καύσιμα, το γάλα και το διαδίκτυο με αποτέλεσμα την αισχροκέρδεια και τις ιδιαίτερα ψηλές τιμές σε βάρος των καταναλωτών. 
 
Ταυτόχρονα χρειάζεται, σημειώνει η Συντεχνία, παρέμβαση σε κλειστές αγορές όπως στα γήπεδα και στα αεροδρόμια όπου οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών όπως το νερό και η εστίαση είναι απαγορευτικές.

Η ΔΕΟΚ αναμένει από την Κυβέρνηση ουσιαστικότερο και ενεργότερο ρόλο στο κεφάλαιο της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Ειδικότερα, η ΔΕΟΚ διεκδικεί τη σύσταση του θεσμού του Επιτρόπου του Καταναλωτή όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την ενίσχυση της στελέχωσης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, την ενίσχυση και επαρκή στελέχωση της υπηρεσίας του καταναλωτή, την άμεση και ουσιαστική βοήθεια του κράτους προς τους Συνδέσμους και Φορείς των καταναλωτών και τη θεσμοθετημένη και συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να εκπαιδευτούν σωστά.
 
Τέλος, η ΔΕΟΚ καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, τους Συνδέσμους και τα Τμήματα Καταναλωτών των συντεχνιών, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου για να ενημερώνονται αλλά και να προβαίνουν σε καταγγελίες όταν παραβιάζονται τα καταναλωτικά τους δικαιώματα.