Η ΔΕΟΚ ζητεί ουσιαστικό διάλογο για εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος

Οι αλλαγές που προτείνει το Τμήμα Φορολογίας με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού συστήματος κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αποτελούν ολοκληρωμένη πρόταση στα πλαίσια μιας σοβαρής και συγκροτημένης φορολογικής μεταρρύθμισης, αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η ΔΕΟΚ.

Αναφέρει, επίσης, ότι ο Υπουργός οικονομικών θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία ώστε να διεξαχθεί συγκροτημένος και ουσιαστικός διάλογος με στόχο τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος πάνω σε σωστή βάση.

«Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ή και φοροαποφυγής που αποτελεί μια ανοικτή πληγή για τα δημόσια οικονομικά εδώ και δεκαετίες δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων για το κράτος. Είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Το ζήτημα της ισοβαρούς και δίκαιας φορολογίας είναι συνυφασμένο με τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το κράτος στην διανομή και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου», προσθέτει.

Η ΔΕΟΚ αναφέρει, επίσης, ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο ώστε να φορολογείται ο πλούτος και τα ψηλά εισοδήματα και να διοχετεύονται πόροι στην κοινωνική πρόνοια και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Για την πράξη της φοροδιαφυγής, η ΔΕΟΚ προτείνει την ενίσχυση του τμήματος φορολογίας με προσοντούχο προσωπικό και εξουσίες ελέγχου και εποπτείας, την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στους πολίτες ώστε να απαιτούν την έκδοση απόδειξης από τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, την εισαγωγή στο φορολογικό σύστημα τεκμηρίων πλούτου και πολυτελούς διαβίωσης και την ενίσχυση του Τμήματος Ενιαίας Επιθεώρησης Εργασίας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας.

«Επιπρόσθετα στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να θεσπίσουν πρόνοιες που να εκσυγχρονίζουν το σύστημα και να το καθιστούν περισσότερο δίκαιο. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εισαχθεί η πράσινη φορολογία κατά τρόπο που να επιβαρύνει την ρύπανση και να μειώνει το φορολογικό βάρος στην εργασία», σημειώνει.

Η ΔΕΟΚ αναφέρει, τέλος, ότι διεκδικεί την εισαγωγή φορολογικών εκπτώσεων για εξαρτώμενα τέκνα, την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων για πρόσληψη νέων ανθρώπων και ατόμων με αναπηρία και την αύξηση της φορολογικής έκπτωσης αποταμιεύσεων που κατατίθενται σε ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά σχέδια.