Η δεύτερη γενιά των Ευρωκωδίκων

Του Χρίστου Παπαγεωργίου*

Παρόλο που υπάρχουν οι προθέσεις για οµοιοµορφία, σε µια πανευρωπαϊκή προσπάθεια οµογενοποίησης των οικονοµιών, είναι κοινώς παραδεκτό ότι εξακολουθεί να υφίσταται ένα συνονθύλευµα από διαφορετικούς κανονισµούς και συστήµατα. Ο κατασκευαστικός κλάδος δεν αποτελεί εξαίρεση, ιδιαίτερα στο κοµµάτι του σχεδιασµού κτιρίων και κατασκευών, όπου η χρήση διαφορετικών εθνικών προτύπων και µεθοδολογίας προκαλούσε χάσµα επικοινωνίας και συνεννόησης έως ότου εισήχθησαν οι Ευρωκώδικες.

Οι Ευρωκώδικες είναι ένα ολοκληρωµένο σύνολο προτύπων που αφορούν το σχεδιασµό κτιρίων και των έργων πολιτικής µηχανικής. Τα 59 µέρη που κατανέµονται και συµπεριλαµβάνονται στα κείµενά τους παρέχουν τις αρχές σχεδιασµού και δράσεων σε κατασκευές, γεωτεχνικές και αντισεισµικές παραµέτρους, αλλά και κατευθυντήριες οδηγίες δοµικού σχεδιασµού για τη χρήση όλων των βασικών υλικών.

Με την πρώτη γενιά των Ευρωκωδίκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε εφαρµογή ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο για τον κατασκευαστικό τοµέα και τώρα, 10 χρόνια αργότερα, ήρθε η ώρα για µια σηµαντική επικαιροποίηση και την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς.

Όπως είναι αναµενόµενο, ένα τόσο εκτεταµένο έργο δεν µπορεί να ολοκληρωθεί από τη µια µέρα στην άλλη, αφού επιβάλλεται να υπάρχει οργάνωση, προκαθορισµένο χρονοδιάγραµµα και επιπρόσθετα ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός συνεργασίας των ειδικών εµπειρογνώµων που εργάζονται στο αντικείµενο εργασίας. […]

Το φιλόδοξο έργο της δηµιουργίας της νέας γενιάς Ευρωκωδίκων ασφαλώς και χρήζει πόρους, τόσο σε χρηµατική υποστήριξη όσο και σε τεράστια ανατροφοδότηση από εµπειρογνωµοσύνη πολλών ετών από ένα ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών δοµικού σχεδιασµού, της επιστηµονικής κοινότητας και της βιοµηχανίας. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσµα σαφώς και θα είναι ευεργετικό, αφού η ανάπτυξη των νέων προτύπων θα συµβαδίζει µε τις νέες µεθόδους, τα νέα υλικά, τις νέες ρυθµιστικές απαιτήσεις και τις νέες κοινωνικές ανάγκες, αλλά γενικότερα θα ενσωµατωθεί ωφέλιµα στις εξελίξεις του κατασκευαστικού κλάδου.

Επιγραµµατικά, τα νέα αναθεωρηµένα πρότυπα στοχεύουν στα παρακάτω:

– Βελτίωση στην ευκολία χρήσης τους

– Ενσωµάτωση νέων απαιτήσεων σχεδίασης, απόδοσης και στιβαρότητας

– Μείωση στον αριθµό των εθνικά καθορισµένων παραµέτρων (NDP)

– Ανάπτυξη νέων µερών για την παροχή καθοδήγησης σχεδιασµού στις κατηγορίες

Αν και η πανδηµία επιβράδυνε αρκετές διαδικασίες, αναµένεται ότι στην επόµενη τριετία τα τελευταία πρότυπα θα τεθούν στη διάθεση των Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης, ούτως ώστε το 2028 η πρώτη γενιά να αντικατασταθεί πλήρως και επίσηµα από τη δεύτερη γενιά.

Τα πρότυπα των Ευρωκωδικων εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Τεχνική επιτροπή CEN/TC 250- Structural Eurocodes. H υιοθέτηση και εφαρµογή τους στην Κύπρο γίνεται µέσω του Κυπριακού Οργανισµού Τυποποίησης (CYS), ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για την τυποποίηση.

* Λειτουργός Τυποποίησης CYS, Τοµέας Δοµικών Υλικών και Πολιτικής Μηχανικής

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy