Η διαχείριση ακινήτων προτού βγουν στην αγορά

Έλα στο Google News

Του Παύλου Λοΐζου*

Ένας από τους τοµείς στους οποίους δίδει ιδιαίτερη έµφαση η εταιρεία µας είναι στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και πρωτίστως ακινήτων. Από την εµπειρία µας, η αξία του κάθε ακινήτου και η απόδοση που τελικά θα έχει είναι ανάλογη της σηµασίας που του δίνεις και των διαδικασιών διαχείρισης που εφαρµόζεις.

Στην Κύπρο ακόµα δεν είναι ευρέως γνωστή η σηµασία της ορθής διαχείρισης ακινήτων. Οι πλείστοι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν πως είτε επενδύσουν σε ένα ακίνητο προτού το διαθέσουν στην αγορά είτε όχι, και πάλι τις ίδιες προσφορές θα λάβουν. Στο εξωτερικό, η διαχείριση ακινήτων θεωρείται µία επιβεβληµένη διαδικασία η οποία µεγιστοποιεί την αξία των ακινήτων και αυξάνει την απόδοσή τους. Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά µε τη διαχείριση ακινήτων.

Είναι καιρός να αρχίσει να αναπτύσσεται ο συγκεκριµένος κλάδος των ακινήτων. Ειδικά αυτήν την περίοδο που πολλά ακίνητα διατίθενται στην αγορά από τραπεζικά ιδρύµατα ή εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και ο ανταγωνισµός έχει καταστεί πιο έντονος. Να µου επιτρέψετε να παραθέσω ένα πραγµατικό παράδειγµα βέλτιστης διαχείρισης ακινήτου.

Τελικός στόχος της εργασίας που µας ανατέθηκε ήταν η πώληση µεγάλου βιοµηχανικού ακινήτου. Σε αντίθεση µε µία τυπική διαδικασία πώλησης, εµείς ακολουθήσαµε τα εξής βήµατα:

– Εντοπίσαµε και ελέγξαµε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται µε το ακίνητο.

– Επιθεωρήσαµε το χώρο και κάναµε τις απαιτούµενες βελτιώσεις, ώστε το ακίνητο να δηµιουργεί καλή εντύπωση από την πρώτη µατιά.

– Ακολούθησε επαγγελµατική φωτογράφηση του ακινήτου και των υποδοµών ώστε οι δηµοσιεύσεις σε διάφορα Μέσα να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ενδιαφερόµενων αγοραστών.

– Ενηµερώσαµε τον ιδιοκτήτη του ακινήτου κοινοποιώντας του δεδοµένα όσον αφορά τις τιµές στις οποίες πωλήθηκαν παρόµοια ακίνητα, αλλά και πόσα ήταν η αρχική τιµή τους.

– Κινηθήκαµε στοχευµένα για εξεύρεση των κατάλληλων αγοραστών.

– Επικοινωνήσαµε µε όλους τους εν δυνάµει αγοραστές του ακινήτου. Τους ενηµερώσαµε και καταγράψαµε το ενδιαφέρον τους. Ακόµα και από όσους δεν ενδιαφέρονταν, φροντίσαµε να µάθουµε τους λόγους. Ταυτόχρονα, καταρτίστηκε δεύτερη λίστα µε υποψήφιους αγοραστές µε κριτήριο την αλλαγή χρήσης του ακινήτου, σύµφωνα µε το πολεοδοµικό σχέδιο της περιοχής.

– Για τη διαδικασία που ακολουθούσαµε και το στάδιο στο οποίο βρισκόµασταν, ενηµερώναµε σε εβδοµαδιαία βάση τον ιδιοκτήτη του ακινήτου µε πάσα λεπτοµέρεια.

Η διαδικασία δεν ήταν εύκολη, αλλά τελικά εντοπίσαµε τον κατάλληλο αγοραστή στις ανάγκες του οποίου το ακίνητο ταίριαζε απόλυτα. Μπορεί να ακούγεται σαν παραµύθι µε ευτυχές τέλος, όσοι όµως ασχολούνται µε τον τοµέα των ακινήτων γνωρίζουν πως πολλές φορές τα πράγµατα δεν είναι ρόδινα. […] Καταληκτικά, µε το να ενεργούν εκ των προτέρων οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δίδουν στα περιουσιακά τους στοιχεία τα απαιτούµενα εχέγγυα για να διατεθούν, ενώ η επικοινωνία µε εν δυνάµει αγοραστές τούς βοηθά να κατανοήσουν πιο καλά τα θέλω και τις ανάγκες τους.

*∆ιευθύνων Σύµβουλος, WiRE FS

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.