Η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόταση του Προέδρου Σαρλ Μισέλ για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα: “παρά τις καλές επαφές που είχαμε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τις τελευταίες εβδομάδες, η πρότασή του για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 είναι πολύ χαμηλότερη από τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις προσδοκίες των πολιτών”, αναφέρει η ομάδα των διαπραγματευτών του ΕΚ σε γραπτή δήλωση.

Σημειώνει δε ότι “ο Πρόεδρος Μισέλ αντιμετωπίζει ως πρότυπο την επιβλαβή πρόταση που καταρτίστηκε σε τεχνικό επίπεδο από τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019”, και τονίζει ότι ο Πρόεδρος Μισέλ, “επιβεβαιώνει ή εμβαθύνει τις περικοπές στη χρηματοδότηση της γεωργίας, της συνοχής, της έρευνας, των επενδύσεων στις υποδομές, την ψηφιοποίηση, των ΜΜΕ, του Erasmus, της απασχόλησης των νέων, της μετανάστευσης, της άμυνας και πολλών άλλων τομέων”.

Όσον αφορά τα έσοδα, το ΕΚ σημειώνει ότι “υπάρχει πρόοδος στην πρόταση, αλλά εξακολουθεί να εντοπίζει δύο μεγάλες ελλείψεις: πρώτον, πρέπει να αποφύγουμε έναν μηχανισμό διόρθωσης της συμβολής του φόρου επί των πλαστικών που θα έθετε σε κίνδυνο το κίνητρο για αυτό το φόρο και δεύτερον, πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική συμφωνία σαφής και δεσμευτική πρόνοια για την εισαγωγή νέων πρόσθετων ιδίων πόρων κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027”.

Συνεπώς, “η διαπραγματευτική ομάδα αντιτίθεται στην πρόταση αυτή και αναμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην εγκρίνει συμπεράσματα σε αυτή τη βάση”, καταλήγουν τα μέλη της.

Σημειώνεται ότι χθες, μετά την παρουσίαση των δεδομένων, ο Πρόεδρος Σασόλι δήλωσε χαρακτηριστικά: “αυτή τη στιγμή μας χωρίζουν € 230 δισ.”

“Στις συναντήσεις που είχαμε σήμερα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαιώσαμε την ομόφωνη στάση του Κοινοβουλίου στο σχέδιο που παρουσίασε το περασμένο Σάββατο. Είμαστε ακόμα μακριά από μια αποδεκτή πρόταση. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα επανέλθει με μια πιο φιλόδοξη εκδοχή ικανή να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις”, δήλωσε ο Ντάβιντ Σάσολι.