Η δράση µας στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιοµηχανίας & Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου

Του Νεοκλή Συλικιώτη*

Μία θητεία πέντε χρόνων στο Ευρωκοινοβούλιο φέρνει πολλές εµπειρίες. Μεγάλο µέρος της εµπειρίας αυτής ήταν η συµµετοχή µου ως συντονιστής της οµάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιοµηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. Με τη διεκδικητική µας δράση αποδείξαµε πως η δύναµη της οµάδας µας είναι πολύ µεγαλύτερη από τον αριθµό των ευρωβουλευτών της. Όσον αφορά τα θέµατα ενέργειας προτεραιότητά µας ήταν να διασφαλίσουµε την ενέργεια ως δηµόσιο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο να έχουµε ισότιµη και φθηνή πρόσβαση, και να προστατεύσουµε τα κυριαρχικά δικαιώµατα των κρατών στη διαµόρφωση της ενεργειακής τους πολιτικής. Καθοριστικό ρόλο διαδραµατίσαµε στις εκθέσεις, όπου ήµουν σκιώδης εισηγητής µε θέµα την ενεργειακή ένωση, την ενεργειακή ασφάλεια, τις διακυβερνητικές συµφωνίες των κρατών µε τρίτες χώρες για θέµατα ενέργειας, την προώθηση του υγροποιηµένου φ.α., τον κανονισµό για τον Οργανισµό Συνεργασίας των Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας, καθώς και την οδηγία σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φ.α.. Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν το ότι κατορθώσαµε να ενισχύσουµε την αναφορά στην ενεργειακή φτώχεια που ταλανίζει 1 στους 4 πολίτες της Ένωσης, ώστε να ενισχυθούν τα µέτρα για καταπολέµηση του φαινοµένου.

Πάντοτε τονίζαµε πως είναι σηµαντικό η ΕΕ να αξιοποιήσει τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Μάλιστα µε δική µας πρωτοβουλία επιτύχαµε να εντάξουµε την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της ΕΕ στη στρατηγική για την ενεργειακή ένωση, προσθέτοντας µε τροπολογία µας ειδική αναφορά στην ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων πηγών ενέργειας και των προοπτικών που δηµιουργούνται στην Ανατ. Μεσόγειο µε τα κοιτάσµατα φ.α. Επίσης, µετά από δική µας πρόταση διοργανώθηκε αποστολή των ευρωβουλευτών της Επιτροπής Ενέργειας στην Κύπρο, κατά την οποία επιβεβαίωσαν τις προοπτικές που δηµιουργούνται µε τα κοιτάσµατα στην κυπριακή ΑΟΖ και τόνισαν την ανάγκη η ΕΕ να στηρίξει την Κύπρο στο σηµαντικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει όσον αφορά την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

Βασική µας προτεραιότητα αποτελεί όµως και η προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό µετά από δική µας πρόταση το Ευρωκοινοβούλιο χρηµατοδότησε έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου µε θέµα «Περιβάλλον και χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπεράκτιες δραστηριότητες φυσικού αερίου στην Ανατ. Μεσόγειο» µε στόχο τη µελέτη µέτρων αξιοποίησης της ενέργειας µε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα για προστασία του περιβάλλοντος. Στον αγώνα µας για αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής επιτύχαµε να αυξήσουµε τους στόχους που έθεσε η Κοµισιόν για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (από 27% έγινε 32%, ενώ εµείς διεκδικούσαµε 35%) και την ενεργειακή απόδοση (από 30% έγινε 32,5%, ενώ εµείς διεκδικούσαµε 40%). Ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ως σκιώδης εισηγητής της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου συµπεριέλαβα στο κείµενο ειδική αναφορά στην ανάγκη να ληφθούν µέτρα ώστε να µειωθούν τα ποσά που πληρώνουν τα νοικοκυριά για ενέργεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης.

Όσον αφορά τα θέµατα έρευνας, στόχος µας ήταν να κατευθύνουµε τη χρηµατοδότηση στην έρευνα που ασχολείται µε τις ανάγκες της κοινωνίας. Κατά την πρόσφατη συζήτηση του νέου ερευνητικού προγράµµατος Ορίζοντας Ευρώπη, ως σκιώδης εισηγητής είχα καταθέσει τροπολογία µαζί µε άλλους προοδευτικούς ευρωβουλευτές, ζητώντας την αύξηση του κονδυλίου που δίνεται για τις ΜµΕ, η οποία και υιοθετήθηκε. Επίσης επιτύχαµε να ενισχύσουµε την αναφορά σχετικά µε την ανάγκη η έρευνα να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των παγκόσµιων προκλήσεων, όπως η κλιµατική αλλαγή. Σηµαντικό µέρος της δράσης µας ήταν και τα θέµατα βιοµηχανίας. Προτεραιότητά µας ήταν η προώθηση της επαναβιοµηχανοποίησης για τη δηµιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις χώρες που υπέστησαν τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. Τα θέµατα αυτά τονίζονται στη γνωµοδότηση που κατέθεσα ως εισηγητής µε θέµα «Επένδυση για εργασία και ανάπτυξη: προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ».

Για τις ΜµΕ επιχειρήσεις σηµαντικό στήριγµα αποτελεί επίσης η έκθεσή µου µε θέµα «Ανοικτά δεδοµένα και επαναχρησιµοποίηση των δεδοµένων του δηµοσίου τοµέα», η οποία διασφαλίζει πως θα παρέχονται στην κοινωνία δωρεάν πολύ σηµαντικά στοιχεία, τα οποία οι ΜµΕ µπορούν να αξιοποιήσουν για βελτίωση των υπηρεσιών τους. Αφού επιτεύχθηκε συµφωνία στον τρίλογο µε το Συµβούλιο και την Κοµισιόν, η έκθεση εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών (560 υπέρ, 34 κατά και 25 αποχές). Αυτά είναι ορισµένα παραδείγµατα της διεκδικητικής µας δράσης, τα οποία αποδεικνύουν πως παρά την κριτική του ΑΚΕΛ έναντι των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ, δεν µένουµε αµέτοχοι, αλλά δραστηριοποιούµαστε πολύ περισσότερο, ώστε να οικοδοµήσουµε την Ευρώπη που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζοµένων και του λαού.

*Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.