Η δράση μας στην επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας & Έρευνας του ΕυρωκοινοβουλίουΤου Νεοκλή Συλικιώτη*

Μία θητεία 5 χρόνων στο Ευρωκοινοβούλιο φέρνει πολλές εμπειρίες. Μεγάλο μέρος της εμπειρίας αυτής ήταν η συμμετοχή μου ως συντονιστής της ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωκοινοβουλίου. Με την διεκδικητική μας δράση αποδείξαμε πως η δύναμη της ομάδας μας είναι πολύ μεγαλύτερη από τον αριθμό των Ευρωβουλευτών της.

Όσον αφορά τα θέματα ενέργειας προτεραιότητας μας ήταν να διασφαλίσουμε την ενέργεια ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο να έχουμε ισότιμη και φθηνή πρόσβαση, και να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών στην διαμόρφωση της ενεργειακής τους πολιτικής. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίσαμε στις εκθέσεις όπου ήμουν σκιώδης εισηγητής με θέμα την Ενεργειακή Ένωση, την ενεργειακή ασφάλεια, τις διακυβερνητικές συμφωνίες των κρατών με τρίτες χώρες για θέματα ενέργειας, την προώθηση του υγροποιημένου φ.α., τον κανονισμό για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας καθώς και την οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φ.α.. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το ότι κατορθώσαμε να ενισχύσουμε την αναφορά στην ενεργειακή φτώχεια που ταλανίζει 1 στους 4 πολίτες της Ένωσης, ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα για καταπολέμηση του φαινομένου.


Πάντοτε τονίζαμε πως είναι σημαντικό η ΕΕ να αξιοποιήσει τις εγχώριες πηγές ενέργειας. Μάλιστα με δική μας πρωτοβουλία επιτύχαμε να εντάξουμε την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της ΕΕ στην στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση προσθέτοντας με τροπολογία μας ειδική αναφορά στην ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων πηγών ενέργειας και των προοπτικών που δημιουργούνται στην Ανατ. Μεσόγειο με τα κοιτάσματα φ.α. Επίσης μετά από δική μας πρόταση διοργανώθηκε αποστολή των Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Ενέργειας στην Κύπρο, κατά την οποία επιβεβαίωσαν τις προοπτικές που δημιουργούνται με τα κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ και τόνισαν την ανάγκη η ΕΕ να στηρίξει την Κύπρο στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει όσον αφορά την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης.

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί όμως και η προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό μετά από δική μας πρόταση το Ευρωκοινοβούλιο χρηματοδότησε έρευνα του Ινστιτούτου Κύπρου με θέμα «Περιβάλλον και χρήση των νέων τεχνολογιών στις υπεράκτιες δραστηριότητες φυσικού αερίου στην Ανατ. Μεσόγειο» με στόχο την μελέτη μέτρων αξιοποίησης της ενέργειας με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα για προστασία του περιβάλλοντος.

Στον αγώνα μας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής επιτύχαμε να αυξήσουμε τους στόχους που έθεσε η Κομισιόν για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (από 27% έγινε 32% ενώ εμείς διεκδικούσαμε 35%) και την ενεργειακή απόδοση (από 30% έγινε 32,5% ενώ εμείς διεκδικούσαμε 40%). Ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ως σκιώδης εισηγητής της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου συμπεριέλαβα στο κείμενο ειδική αναφορά στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να μειωθούν τα ποσά που πληρώνουν τα νοικοκυριά για ενέργεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης.

Όσον αφορά τα θέματα έρευνας στόχος μας ήταν να κατευθύνουμε την χρηματοδότηση στην έρευνα που ασχολείται με τις ανάγκες της κοινωνίας. Κατά την πρόσφατη συζήτηση του νέου ερευνητικού προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, ως σκιώδης εισηγητής είχα καταθέσει τροπολογία μαζί με άλλους προοδευτικούς Ευρωβουλευτές ζητώντας την αύξηση του κονδυλίου που δίνεται για τις ΜμΕ, η οποία και υιοθετήθηκε. Επίσης επιτύχαμε να ενισχύσουμε την αναφορά σχετικά με την ανάγκη η έρευνα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή.

Σημαντικό μέρος της δράσης μας ήταν και τα θέματα βιομηχανίας. Προτεραιότητας μας ήταν η προώθηση της επαναβιομηχανοποίησης για την δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις χώρες που υπέστησαν τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας. Τα θέματα αυτά τονίζονται στην γνωμοδότηση που κατέθεσε ως εισηγητής με θέμα “Επένδυση για εργασία και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ”. Για τις ΜμΕ επιχειρήσεις σημαντικό στήριγμα αποτελεί επίσης η έκθεση μου με θέμα «Ανοικτά δεδομένα και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του δημοσίου τομέα», η οποία διασφαλίζει πως θα παρέχονται στην κοινωνία δωρεάν πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία οι ΜμΕ μπορούν να αξιοποιήσουν για βελτίωση των υπηρεσιών τους. Αφού επιτεύχθηκε συμφωνία στον τρίλογο με το Συμβούλιο και την Κομισιόν, η έκθεση εγκρίθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών (560 υπέρ, 34 κατά και 25 αποχές).

Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα της διεκδικητικής μας δράσης, τα οποία αποδεικνύουν πως παρά την κριτική του ΑΚΕΛ έναντι των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ δεν μένουμε αμέτοχοι αλλά δραστηριοποιούμαστε πολύ περισσότερο ώστε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού.

*Ευρωβουλευτή ΑΚΕΛ, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς