Η ΕE υιοθέτησε το πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ για μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων

To Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, υιοθέτησε σήμερα τροπολογία του πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ για την μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων παγκοσμίως, η οποία ενισχύει τις διατάξεις του αρχικού κειμένου του πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων του, με στόχο την μακροπρόθεσμη ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία θεσπίζει αυστηρότερες εθνικές δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών για τους τέσσερις κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους: θείο (κυρίως διοξείδιο του θείου), οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), πλην του μεθανίου και της αμμωνίας. Αυτά τα όρια εκπομπών καθορίζονται για κάθε χώρα ανά ρύπο και εφαρμόζονται από το 2020 και μετά.

Ένας πέμπτος “ρύπος” – τα λεγόμενα μικροσωματίδια – καλύπτεται για πρώτη φορά. Επιπλέον, το αναθεωρημένο πρωτόκολλο επικαιροποιεί τις οριακές τιμές εκπομπών (πρότυπα εκπομπών) για διάφορες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης: σταθερές (π.χ. εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας) και κινητές (π.χ. οχήματα, μη οδικά κινητά μηχανήματα και γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες). Εισάγονται δε νέα πρότυπα σχετικά με το περιεχόμενο των προϊόντων πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου.

Η τροποποίηση συμπληρώνει επίσης την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων των μερών σχετικά με τις εκπομπές ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς και την πρόοδο που σημειώθηκε στους τομείς της τεχνολογίας και της έρευνας.

“Κάθε χρόνο, 700 χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν στην Ευρώπη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επηρεάζουν όλους μας ανεξάρτητα από τα σύνορα.” Με το αναθεωρημένο Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων θα μειωθούν, βελτιώνοντας τον αέρα που αναπνέουμε καθημερινά. Χάρη στη νέα μας φιλόδοξη οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών. Σήμερα, χαίρομαι που επαναβεβαιώνουμε τις διεθνείς δεσμεύσεις μας”, δήλωσε σχετικά ο Siim Kiisler, Υπουργός Περιβάλλοντος της Εσθονίας, που έχει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου.

Όπως έγινε γνωστό, η τροπολογία κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός με την ενσωμάτωση του μαύρου άνθρακα ως συστατικό σωματιδίων, τα οποία εισφέρουν σημαντικά στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της θερμικής παγίδευσης, η οποία είναι τεράστια σε σύγκριση με αυτή του διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο, η ΕΕ θα μειώσει τις εκπομπές της για το 2020 ως εξής: διοξείδιο του θείου – 59%, οξείδια του αζώτου – 42%, αμμωνία – 6%, πτητικές οργανικές ενώσεις – 28% και λεπτά σωματίδια – 22%.

Βεβαίως η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει πιο φιλόδοξες μειώσεις από το 2030 και μετά. Οι στόχοι μείωσης της ΕΕ είναι οι εξής: διοξείδιο του θείου – 79%, οξείδια του αζώτου – 63%, αμμωνία – 19%, πτητικές οργανικές ενώσεις – 40% και λεπτά σωματίδια – 49%

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy