Συνέρχεται σήμερα το  Eurogroup για τα μέτρα  αναθέρμανσης της οικονομίας

 

Η Κομισιόν ανακοίνωσε χθες ότι «ξεκλείδωσε» ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων με σκοπό να αξιοποιηθεί ως εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ώστε αυτό με τη σειρά του να μπορεί να εκδώσει ειδικές εγγυήσεις για την παροχή κινήτρων στις τράπεζες και άλλους δανειστές να παρέχουν ρευστότητα σε τουλάχιστον 100.000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που πλήττονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, με εκτιμώμενη διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 8 δισ. ευρώ. Επίσης, οι Υπουργοί Οικονομικών των κρατών μελών της ευρωζώνης αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα τηλεδιάσκεψη με στόχο την προώθηση μέτρων για χρηματοδότηση της αναθέρμανσης της οικονομίας. Προς το σκοπό αυτό η ομάδα εργασίας (Eurogroup Working Group) ετοίμασε λίστα επιλογών η οποία περιλαμβάνει την πρόσβαση στα προγράμματα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ (PEPP και ΟΜΤ), αλλά και το πρόγραμμα SURE της Κομισιόν, ύψους 100 δισ. ευρώ, τη χρηματοδότηση 25 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ, η οποία θα κινητοποιήσει επενδύσεις 200 δισ. ευρώ, την ανακακατανομή των 37 δισ. ευρώ από τον τρέχοντα κοινοτικό προϋπολογισμό, την υπόσχεση για αναπτυξιακό επόμενο ΠΔΠ 2021-2027 και τη δυνατότητα δανειοδότησης των κρατών από τον ESM με προνομιακούς όρους και προϋποθέσεις (ECCL με ειδική αιρεσιμότητα). Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνεται μια αναφορά στο γαλλικό και ολλανδικό σχέδιο για δημιουργία νέου ταμείου.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο τα δάνεια μέσω του ESM θα προϋποθέτουν ένταξη σε μνημόνιο, όπως έγινε στο παρελθόν σε πολλές χώρες περιλαμβανομένης της Κύπρου.