Η εκπαίδευση µπορεί να κρατήσει τους νέους στην ύπαιθρο

Η αστυφιλία αποτελεί τη µεγαλύτερη πληγή για την ύπαιθρο και ειδικότερα για τις ορεινές περιοχές, αφού απουσιάζουν από αυτές βασικές υποδοµές και υπηρεσίες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι νέοι να καταφεύγουν στις πόλεις και τα περίχωρα. Οι κύριες θεµατικές παροχής εκπαιδευτικών προγραµµάτων που στόχο έχουν  να κρατήσουν τους νέους στην ύπαιθρο είναι η Οινοποιία – Αµπελουργία, Γαλακτοκοµία – Τυροκοµία και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων στις περιοχές Σολέας, Πόλης Χρυσοχούς και Οµόδους.

Του Γιάννη Κακαρή

Εκτός από την επιτακτική ανάγκη για δηµιουργία σύγχρονων οδικών αρτηριών και υποδοµών εκπαίδευσης και υγείας, βασικότερη προϋπόθεση για να παραµείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο είναι η εξεύρεση εργασίας. Γι’ αυτόν το λόγο οι κάτοικοι των αποµακρυσµένων περιοχών ζητούν επίµονα από την πολιτεία να αυξήσει τα προσφερόµενα προγράµµατα στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε µαθήµατα σε επαγγελµατικούς κλάδους που ενδιαφέρουν την ύπαιθρο. Ωστόσο, ο πληθυσµός των µαθητών είναι πολύ µικρός και κάτι τέτοιο επηρεάζει τη βιωσιµότητα των ήδη προσφερόµενων κλάδων. Παράλληλα, αντιµετωπίζονται εµπόδια τα οποία πρέπει να προσπεραστούν για να υπάρξει µεγαλύτερη συµµετοχή στα υφιστάµενα προγράµµατα.

89Bc66078Bffffb58544Dda1Be9E2396 A 1

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει πρόθεση να δηµιουργηθεί κλάδος Γεωπονίας -και πιο συγκεκριµένα της ειδικότητας «Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων»- στο Λύκειο Σολέας, στο πρότυπο της Σχολής Οµόδους, στην οποία λειτουργεί ο κλάδος της Οινοποιίας – Αµπελουργίας. Σηµαντική προϋπόθεση για να δηµιουργηθεί ο κλάδος αυτός, όπως και κάθε νέος κλάδος, είναι να υπάρξει ικανοποιητικό ενδιαφέρον από µαθητές. Τον περασµένο ∆εκέµβριο έγινε διά ζώσης ενηµέρωση των µαθητών του Γυµνασίου Σολέας για τον κλάδο Γεωπονίας, ενώ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο πραγµατοποιήθηκε εξ αποστάσεως ενηµέρωση των µαθητών του Περιφερειακού Γυµνασίου Κοκκινοτριµιθιάς, του Περιφερειακού Γυµνασίου Ακακίου και του Β’ Περιφερειακού Γυµνασίου Λευκωσίας – Μαλούντας. Επιπρόσθετα, στα Γυµνάσια Αγρού και Λεµύθου στάλθηκε σχετικό ενηµερωτικό υλικό, το οποίο προωθήθηκε στους µαθητές και στις µαθήτριες από τους Σύµβουλους Επαγγελµατικής Αγωγής. Ο τελικός αριθµός των ενδιαφερόµενων µαθητών και µαθητριών θα είναι καθοριστικός για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Όπως εξηγεί στη «Χαραυγή» ο γενικός διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης, Ηλίας Μαρκάτζης, η αναφορά σε «βιωσιµότητα» δεν σχετίζεται µε το οικονοµικό µέρος, αλλά κατά πόσον θα υπάρχουν αρκετοί µαθητές που να επιτρέπουν τη διεξαγωγή ποιοτικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «και µικρός να είναι ο αριθµός, θα προωθηθεί η προσπάθεια, ωστόσο δεν µπορεί να είναι µόνο 1-2 άτοµα. Πρέπει να επιτυγχάνονται και οι παράπλευροι στόχοι της εκπαίδευσης, όπως η συνεργασία και η αποδοχή».

F8649Aabee1Fcf15D818Cce554766F0A A 1

Προοπτική για Αγροτική Τεχνική Σχολή στη Γαλάτα

Η ενδεχόµενη εισαγωγή του κλάδου Γεωπονίας στο Λύκειο Σολέας θα είναι σε δοκιµαστική βάση, µε προοπτική στη συνέχεια, και εφόσον εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα µίας Αγροτικής Τεχνικής Σχολής, να προχωρήσει η δηµιουργία τής εν λόγω σχολής στις εγκαταστάσεις του παλιού δηµοτικού στη Γαλάτα, χωρίς να αποκλείεται η δηµιουργία πρόσθετων κλάδων, εάν και εφόσον διαφανεί ότι η λειτουργία τους θα είναι βιώσιµη. Ο κ. Μαρκάτζης πρόσθεσε ότι έχουν γίνει συζητήσεις µε τους κατοίκους της περιοχής και έχουν καταλήξει σε µια πρώτη επιλογή κλάδων µε βάση τις ανάγκες της περιοχής, όπως µηχανικοί γεωργικών µηχανηµάτων. Σηµειώνεται ότι το παλιό δηµοτικό Γαλάτας ανήκει στη Μητρόπολη, ωστόσο δεν έχουν ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις, καθώς είναι πολύ νωρίς.

C5Debff1Cc56079Bea419B5609C6A506 A 1

Επιτυχηµένο το Τµήµα Οινοποιίας – Αµπελουργίας Οµόδους

Σχετικά µε το Τµήµα Οινοποιίας – Αµπελουργίας που λειτουργεί στο Όµοδος, ο κ. Μαρκάτζης ανέφερε ότι το πρόγραµµα πετυχαίνει τους στόχους του και οι µαθητές είναι ευχαριστηµένοι, ωστόσο σηµείωσε ότι η συµµετοχή είναι πολύ χαµηλή, καθώς σε αυτό φοιτούν λίγο περισσότεροι από πέντε. Στόχος του υπουργείου είναι να αυξηθούν οι µαθητές γι’ αυτό, ανέφερε, γίνονται προσπάθειες να προσθέσουν λεωφορεία για να µεταφέρουν τα παιδιά από άλλα γυµνάσια.Ο γ.δ. Τεχνικής Εκπαίδευσης ανέφερε ότι στο Όµοδος προσφέρεται και Τµήµα Γαλακτοκοµίας- Τυροκοµίας, ωστόσο δεν υπάρχει ενδιαφέρον και γι’ αυτό δεν λειτουργεί τµήµα.

6Cf3A137Daff588334D82C6A9992Bb0C A 1

Πρόγραµµα Γαλακτοκοµίας και Τυροκοµίας από τα ΜΙΕΕΚ

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει µάθηµα Γαλακτοκοµίας – Τυροκοµίας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, η ανάγκη για κατάρτιση έχει οδηγήσει στη δηµιουργία της εν λόγω ειδικότητας στο επίπεδο της Ανώτερης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τη ∆ηµόσια Σχολή ΜΙΕΕΚ. Μέχρι πρόσφατα, οι µαθητές που ήθελαν να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο έπρεπε να φοιτήσουν σε ελληνικό ίδρυµα, το οποίο ωστόσο δεχόταν πολύ µικρό αριθµό Κυπρίων. Ως εκ τούτου, τα τελευταία περίπου 4 χρόνια έχει δηµιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο εργαστήρι στη Λευκωσία, µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης να διαρκεί 2 χρόνια. Μάλιστα τα τελευταία 2 χρόνια εισέρχονται στο πρόγραµµα περίπου 15 άτοµα ανά έτος. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα µεταλυκειακό πρόγραµµα κατάρτισης για την Οινοποιεία – Αµπελουργία, ούτε επίσης σε κάποια ιδιωτική σχολή.

B6B673Ede4A92236E9549E5B684F569B A 1

Μη βιώσιμη η Γαλακτοκομία – Τυροκομία στην Τεχνική Σχολή Π. Χρυσοχούς

Στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και του Ακάμα υπάρχει έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, με κατοίκους να ζητούν ένταξη ειδικότητας Γαλακτοκομίας-Τυρο­κομίας στην Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσο­χούς.

Ωστόσο το υπουργείο κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα είναι βιώσιμο, ενώ ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο και τη βιωσιμότητα των ειδικοτήτων που ήδη λειτουργούν στη Σχολή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παι­δείας, η Στατιστική Υπηρεσία καταγράφει πολύ μικρό πληθυσμό στην περιοχή. Το υπουργείο σημειώνει ότι στο γυμνάσιο φοι­τούν περίπου 100 μαθητές και στο λύκειο και την Τεχνική Σχολή Πόλεως Χρυσοχούς «φοιτούν συνολικά γύρω στους 150 μαθη­τές. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή μίας νέας ειδικότητας κρίνεται ως μη βιώσιμη, λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού μαθητών, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι στην Τε­χνική λειτουργούν ήδη πέντε ειδικότητες». Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι η εισαγωγή μίας νέας ειδικότητας, πέραν του γεγονό­τος ότι δεν κρίνεται βιώσιμη, πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο και τη βιωσιμότητα των ειδικοτήτων που ήδη λειτουργούν στη Σχολή, οι οποίες προσφέρονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασί­ας (Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι, Κομμωτική, Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων, Ψηφιακή Τεχνολογία και Προ­γραμματισμός, και Αρχιτεκτονική και Πολι­τική Μηχανική).

Ανάλογη προσπάθεια για εισαγωγή της ειδικότητας Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας έγινε και στο Όμοδος έπειτα από αίτημα των τοπικών Αρχών. Παρ’ όλ’ αυτά δεν είχε επιτυχία λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από τους μαθητές. Στο παρόν στάδιο η ει­δικότητα Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας δεν προσφέρεται στο επίπεδο της Μέσης Τεχνι­κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.