Οι μεγάλες εκροές στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2017, όταν άρχισαν τα σενάρια για ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Ωστόσο η πρώτη δημόσια παρέμβαση ήρθε πέντε μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2018. Στη συνέχεια, μετά τις προεδρικές εκλογές, οι εκροές μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά αναζωπυρώθηκαν και πάλι μετά την εκκίνηση της διαδικασίας για πώληση της ΣΚΤ. Μάλιστα, με βάση στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού και τις ενδείξεις ότι η κυβέρνηση ευνοεί τη διάσπαση της Τράπεζας, οι εκροές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Την περίοδο από τις 29 Μαρτίου μέχρι την 1η Απριλίου σημειώθηκαν μεγαλύτερες εκροές ακόμη και από το 2013!

Από τα στοιχεία προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα δεν προστάτευσαν έγκαιρα τη ΣΚΤ. Αντίθετα άφησαν τα γεγονότα να εξελίσσονται, οδηγώντας τα πράγματα στη σημερινή κατάσταση.

ΚΑΖ