Αύξηση της ζήτησης και από τα νοικοκυριά, αλλά τα κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα

Αύξηση στη ζήτηση δανείων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, δείχνει έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ωστόσο τα κριτήρια από πλευράς των τραπεζών για παραχώρηση δανείων παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ το ίδιο αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017.


Η ΚΤ σημειώνει πάντως ότι «η αύξηση στην καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017 οφειλόταν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους και όχι για σκοπούς πάγιων επενδύσεων».

Αντίθετα για τα νοικοκυριά αναφέρει ότι «η καθαρή ζήτηση στεγαστικών δανείων κατέγραψε αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι αναμενόταν από τις τράπεζες».

Επίσης η ΚΤ αναφέρει ότι «σε γενικές γραμμές, η επιστροφή της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και οι ευοίωνες προοπτικές στον κατασκευαστικό τομέα, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων, φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεχιζόμενη μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο».

Σύμφωνα με την ΚΤ στη ζώνη του ευρώ, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ τα αντίστοιχα κριτήρια προς νοικοκυριά για στεγαστικούς, καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν χαλαρότερα.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου