Μείωση ύψους 2 δισ. ευρώ κατέγραψαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τον Μάρτιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα ΜΕΔ ανέρχονται στα 19,9 δισ. ευρώ και σε αυτά περιλαμβάνονται δάνεια νοικοκυριών ύψους 10,8 δισ. ευρώ, καθώς και δάνεια επιχειρήσεων ύψους 8,7 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 7,7 δισ. ευρώ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Ο μεγαλύτερος όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι συγκεντρωμένος σε εταιρείες κατασκευών, διαχείρισης ακινήτων και χοντρικού και λιανικού εμπορίου. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι κατασκευαστικές εταιρείες με 2,9 δισ. ευρώ ΜΕΔ, στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι εταιρείες στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο με 1,8 δισ. ευρώ ΜΕΔ και στην τρίτη θέση βρίσκονται οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων με 1,4 δισ. ευρώ ΜΕΔ.

Η μείωση όμως οφείλεται, σχεδόν εξ ολοκλήρου, στην ανταλλαγή ακινήτων έναντι χρέους. Μάλιστα, όπως μας ενημερώνει η ΚΤ, το εργαλείο της ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους, το οποίο εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφαρμόζεται πλέον και στα νοικοκυριά.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία μαρτυρούν ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το εργαλείο των εκποιήσεων αντί των αναδιαρθρώσεων. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι προχώρησαν σε μείωση των προβλέψεών τους στα 9,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 11,8 δισ. ευρώ (-2,2 δισ. ευρώ). Αυτό μαρτυρεί ότι οι τράπεζες προσδοκούν ότι θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα και με πιο γρήγορες διαδικασίες μετά την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών.

Η επόμενη μέρα της ψήφισης των νομοσχεδίων ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες εκποιήσεις μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και άλλως πως για 5.373 ακίνητα για τα οποία έχουν επιδοθεί ειδοποιήσεις από το τρίτο τρίμηνο του 2015 μέχρι σήμερα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται 183 κύριες κατοικίες, 939 κατοικίες/διαμερίσματα (κάποια υπό ανέγερση), 524 εμπορικά ακίνητα, 17 ξενοδοχεία, 828 οικόπεδα και 2.812 αγροτεμάχια/χωράφια.

Ανάμεσα στα ακίνητα για τα οποία έχει ήδη οριστεί ημερομηνία πώλησης μέσω πρώτου πλειστηριασμού βρίσκονται 54 κύριες κατοικίες/διαμερίσματα, 414 κατοικίες/διαμερίσματα, 258 εμπορικά ακίνητα, 34 ξενοδοχεία, 408 οικόπεδα και 1.641 αγροτεμάχια/χωράφια.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου