Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης Πληροφόρησης (https://covid19.ucy.ac.cy/) για την εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο.Σε λειτουργία βρίσκεται η Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για την εξάπλωση του COVID-19 στην Κύπρο σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου.