Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εκθέσεις της καταρρίπτει το success story της κυβέρνησηςΔήλωση Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών Μελετών, Χάρη Πολυκάρπου για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυπριακή Οικονομία

Το μύθο του success story που με τόσο κόπο προσπαθεί να καλλιεργήσει η Κυβέρνηση καταρρίπτουν τα όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεση που διεξάγει για την Κυπριακή Οικονομία.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι:

  • Η Κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλες οικονομικές ανισορροπίες
  • Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου είναι αμφίβολη και η Κύπρος έχει από τις χειρότερες επιδόσεις αναφορικά με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
  • Η οικονομία μεγεθύνεται αλλά η ανάπτυξη είναι προσανατολισμένη προς τους λίγους και προνομιούχους αφού απαιτούνται περισσότερες δράσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία.
  • Τα ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους παραμένουν πολύ ψηλά.
  • Οι χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις αποτελούν βασικό πρόβλημα της Κυπριακής οικονομίας

Έγιναν ελάχιστα για την καταπολέμηση των αυξανόμενων φαινομένων διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής σύστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το πρόγραμμα παραχώρησης υπηκοότητας σε επενδυτές.

Η Κυβέρνηση Ν. Αναστασιάδη και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι αυξάνεται η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια στην οικονομία και τη κοινωνία. Θα πρέπει να αντιληφθούν αυτά που ακόμα και οι ομοϊδεάτες τους διαπιστώνουν, ότι δεν αρκεί η οικονομία να μεγαλώνει, αν τα οφέλη δεν επιμερίζονται στην κοινωνία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους.

 

Στόχος πρέπει να είναι μια οικονομία που να στοχεύει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Μια οικονομία για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και προνομιούχους.